Yeni matrah artırımı birçok esnafın yüzünü güldürdü
Selahattin Harputlu

Selahattin Harputlu

Spor ve Ekonomi

Yeni matrah artırımı birçok esnafın yüzünü güldürdü

03 Haziran 2021 - 22:05

Bir önceki vergi yapılandırmasında beklendi ancak matrah artırımı çıkmadı, tahmin ediyorum ki taleplerin çok olması münasebetiyle iktidar kulak verip matrah artırımını bu torba yasasında çıkardı ve isabetli de oldu.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan torba yasa, vergi davaları kesinleşmemiş olan mükelleflere kolaylık getiriyor. Geçmişte de buna benzer uygulamalar olmuş, vergi daireleri önemli tahsilâtlar yaparken vergi mahkemelerinin iş yükü azalmıştı. Torba kanunun Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarih itibariyle dava açılmış olup halen devam eden ya da dava açma süresi henüz geçmemiş bulunan mükellefler dava açma haklarından vazgeçer ya da davalarını geri çekerlerse çok cazip tutarlar ödeyerek ileride davayı kaybetmeleri durumunda ödeyecekleri büyük tutarlardan kurtulmuş olacaklar. Diğer taraftan, haklı olduğunu ve vergi davasının kendisi lehine çıkacağını düşünen mükellefler için riskli durumun tekrar değerlendirilmesinde fayda var.

Dava hakkında karar verilmemiş olması halinde:
Kanunun çıkması halinde kanunun yayımı tarihi itibariyle ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süreci henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerinin; % 50’si ile,

Bu tutara isabet eden gecikme faizi, zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarında hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla, geri kalan vergi aslının % 50’si vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilir.

Vergi mahkemelerince mükellef aleyhine karar verilmiş ise;
Dava açılmış ve kanunun yayınlandığı gün itibariyle mükellef açısından dava kaybedilmiş ancak dava süreci henüz bitmemiş bulunan vergilerin tamamı ile bu tutara isabet eden Yİ-ÜFE oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi koşuluyla torba kanundan faydalanmanız mümkün. Vergi aslının tamamı ile Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan tutar dışında tüm ceza ve gecikme faizlerinin tahsilinden vazgeçiliyor.

Vergi davaları devam eden mükelleflerin bugünlerde durumlarını tekrar değerlendirmelerinde fayda var.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum