İşçinin istifa hakkı var mı?
Selahattin Harputlu

Selahattin Harputlu

Spor ve Ekonomi

İşçinin istifa hakkı var mı?

09 Haziran 2020 - 18:19

COVİD-19 zor döneminde, son üç ayda gerek çalışanlar gerek işçiler ve gerekse de kamu kurumları birçok yenilik gördü.

Birçok kişinin adını bu süreçte ilk defa duyduğu kısa çalışma ve pandemi ücretsiz izin nakdi ücret desteği veya fesih yasağı hayatımızı önemli ölçüde etkiledi. 1 Haziran itibariyle birçok işyerinde yeni normal koşullarla üretim ve çalışmalar başladı. Ancak işveren fesih yasağı halen devam ediyor.

İşverene hangi fesihler yasak?
İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle İş Kanunu’nun 25. maddenin birinci fıkrasının 2. bendinde veya diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.

Sadece belirli süreli iş sözleşmesinin kendiliğinden sona ermesi, işyerinin kapanması ve işin sona ermesi durumlarında işveren tarafından işçinin çıkış işlemi yapılabilir. Bunlar haricinde işveren feshi yapılamaz.

Fesih yasağı kime var?
Esasen fesih yasağı işveren için geçerlidir. Fesih yasağı sadece işveren tarafından yapılacak fesihler için geçerlidir. İşveren tarafından 25/2 kapsamında işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.
                         
İşçinin fesih nedenleri
Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi  tarafından feshi, belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa), belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi, emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme, malulen emeklilik, askerlik, kadın işçinin evlenmesi, emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması, sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli, işçi tarafından zorunlu nedenle fesih, işçi tarafından sağlık nedeniyle fesih feshi gibi nedenlerle iş sözleşmesi işçi tarafından sona erdirilebilecektir.
                                                                                                                                     

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum