Reklam
  • Reklam
CHP Grubu’ndan Bahçelievler Belediyesi’nin faaliyet raporuna...

CHP Grubu'ndan Bahçelievler Belediyesi'nin faaliyet raporuna tepki...

CHP Bahçelievler Belediye Meclis Grubu ‘Bahçelievler Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu’na tepki gösterdi. Grup adına konuşan Meclis Üyesi Seyit Ali Aydoğmuş, ‘gülünç, hayalci ve dalga geçen' olarak tanımladığı 260 sayfalık rapor hakkında uzun bir konuşma yaptı, tepki gösterdi.

12 Nisan 2017 - 17:20 - Güncelleme: 15 Nisan 2017 - 18:18
Reklam

‘Bahçelievler Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu’ belediye meclisinde görüşüldü, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri hazırlanan rapora karşı çıktı. CHP grubu adına konuşan Seyit Ali Aydoğmuş, “Bilindiği üzere Faaliyet raporu; belediyenin performans programında belirlediği hedeflere ne kadar kaynak kullanarak ne oranda ulaştığını gösteren bir metindir. Ancak 2016 yılı faaliyet raporunun genelinde yapılmış işlere yer verildiğini ancak ne kadar para harcandığını görmemekteyiz. Geçen yıl da aynı tespiti yapmış ve uyarmıştık. Bu yıl da değişen bir şey yoktur” ifadelerini kullandı.

Gazete365’e yaptığı yazılı açıklamada faaliyet raporundaki bölümleri tek tek eleştiren CHP’li meclis üyesi Seyit Ali Aydoğmuş, “Faaliyet Raporu’nun girişinde yer alan Başkanın sunum yazısındaki ‘700 bine yaklaşan nüfus için düzenli yerleşim birimleri’, ‘Her daim nefes alan şehir koruları’ ifadeleri gülünçtür. Alana göre nüfusu bu kadar yoğun, düzensiz yapılaşmanın bu kadar yoğun, yeşil alan miktarının bu kadar yetersiz olduğu bir ilçede yaşadığımızı söylemek ya hayal görmek ya da dalga geçmektir” şeklinde eleştirilerde bulundu. 365/Haber Merkezi

CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Seyit Ali Aydoğmuş’un, ‘Bahçelievler Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu’na eleştirisinin tamamı şöyle;

İNSAN KAYNAKLARI:
Geçen yıl “Norm kadroya göre 2014 yılı toplam işçi kadrosu sayısı 460, boş işçi kadrosu sayısı 311 böylelikle dolu işçi kadrosu 149 iken 2015 yılı toplam işçi kadrosu sayısı 570, boş işçi kadrosu sayısı 436 böylelikle dolu işçi kadrosu 134’tür. Kadrolu işçi almaktan neden çekinir belediye? Taşeron çalıştırmak, haklarını gaspetmek daha kolay olduğu için mi?” demiştik. Bu yıl kadrolu işçi sayısının daha da azalarak 126’ya düştüğünü görüyoruz.

“-Taşeron personelle iş gördürüldüğünün diğer göstergesi 1993’ te 885 olan personel sayısının 2014 yılına gelindiğinde 546’ ya 2015 yılına gelindiğinde ise 534’ düşmesidir.” Demiştik geçen yıl. 2016 yılında fiilen görevde olan personel sayısı 541’dir.

2014 itibariyle 913 olan toplam memur kadrosunun  2015 yılında 1133’e yükselmesine karşın olmasına karşın, 2014 yılında görevdeki memur sayısının 427’den 2015 yılında 400’e düşürülmesi taşeronlaştırmanın bir başka göstergesidir. Sözleşmeli personellerle birlikte 2016 yılı memur sayısı 415’tir.

Belediye yeteri kadar boş kadro varken kadrolu eleman alımı yapmamakta, dolu olan kadroları boşaltmaktadır.

Yeni torba yasa ile taşeron işçiler belediyenin kadrosuna alınmayacaktır. Taşeron işçiler belediye şirketi bünyesine alınacaktır. Görünen odur ki; Belediye kendi şirketini taşeron olarak kullanacak, öte yandan kendi kadrolarına işçi memur alımı yapmayacaktır.

Geçen yıl “Kaldı ki; 2015 yılı itibariyle 5 iç denetçi kadrosunun 3’ü, 19 müdür kadrosunun 13’ü, 12 uzman kadrosunun tamamı, 40 şef kadrosunun 28’i, 12 müfettiş kadrosunun 9’u, 4 müfettiş yardımcısı kadrosunun tamamı, 12 mali hizmetler uzmanı kadrosunun tamamı, 396 zabıta kadrosunun 299’u boştur. Bu personelin yapacağı işleri taşeron işçinin yapması mümkün ve olanaklı değilken neden bu kadrolar boş tutulur? Boş işçi kadrolarına bakıldığında 8 usta kadrosunun tamamı, 519 düz işçi kadrosunun 407’si, 3 operatör kadrosunun tamamı boştur.” Demiştik. 2016 yılı da farklı değildir. Uzman kadrosun 12’den 16’ya çıkmıştır ama hala tamamı boştur. Görüldüğü kadarıyla 20 zabıta memuru alımı yapılmıştır. Boş işçi kadrosu 519 düz işçi kadrosunun 415’i boştur. Sürekli işçi sayısında azalma devam etmektedir.

GENEL MALİ DURUM:
Geçen yıl “Belediye 2014 yılını seçim dönemi rüşvetleri nedeniyle 16 milyon gider fazlası (açık) ile kapatmıştır. Bu alışkanlık 2015 yılında da devam ediyor görünmektedir. Ancak açık büyümüş 2015 yılı gider fazlası (açık) 40 milyon liradır. Belediye kasasına giren para artık yetmemekte vatandaş borçlandırılmaktadır.” Demiştik. 2016 yılı net gelir tahsilatı 270 milyon 755 bin yapılan gider toplamı 275 milyon 901 bin liradır. Her ne kadar 2016 yılı tahakkuku 304 milyon lira ise de tahsil edilen tutar ortadadır ve yılı giderini karşılaşamamıştır. Üstelik geçmiş yıllardan süregelen açıklar, borçlar vardır.

Geçen yıl “Belediye giderleri 2013 yılında 2012 yılına göre 28 milyon, 2014 yılında 2013 yılına göre 42 milyon lira, 2015 yılında 2014 yılına göre 42 milyon artmıştır. Gider artışının ana nedenleri 2014 yılında hizmet alımları, kamulaştırma giderleri, hane halkına yapılan transferler ve ticari olmayan kuruluşlara yapılan yardımlar olarak görülmekte iken 2015 yılında hizmet alımları ve gayrimenkul sermaye üretim giderleri olarak görülmektedir. 2012 yılında yaklaşık 75 milyon lira olan Hizmet alımları 2013 yılında 89 milyona, 2014 yılında 109 milyon liraya, 2015 yılında 136 milyon liraya yükselmiştir. Bu tutar toplam bütçe giderinin yarısını oluşturmaktadır. Hizmet alımlarının önemli bir bölümünün personel çalıştırmaya dayalı olduğu bilinmektedir. Belediye personel giderlerini azalttım diye övünmemelidir. Belediye taşeron işçi çalıştırmayı yaygınlaştırmıştır.” Demiştik.

Hizmet alımları 2016 yılı gideri 153 milyon liradır. Toplam bütçe gideri ise 276 milyon liradır. Hizmet alımları bütçenin %55’idir. Bütçenin yarısını aşmıştır.

Geçen yıl “2014 yılında 418.580,39 TL Görev zararları olarak yapılan gider 2015 yılında 477.995,20 TL’ye yükselmiştir. Nedir bu görev zararı? Geçen yıl da sormuştuk, önceki yılda sormuştuk bu yıl da soruyoruz: Görev zararı yalnızca Kamu İktisadi Teşebbüsleri için söz konusudur. Belediye için görev zararı gideri diye bir şey söz konusu olamaz.” Demiş uyarmıştık, bu yıl da görev zararı vardır. Hem de 451 bin lira. Nedir bu? Açıklama bekliyoruz.

Geçen yıl “Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kalemi 2012 yılı gider rakamı 1.278.379,09 TL olup bu yılın aynı kalem için gider rakamı 1.829.692,51 TL, 2015 yılında 1.551.706.00 TL’dır. Geçen yıl da sormuştuk bu yıl da soruyoruz: Hangi kar amacı gütmeyen kuruluşlara para transferi yapılmıştır?” diye sormuştuk. Bu yıl rakamı 1 miyon 880 bin liradır. Gene soruyoruz gene soruyoruz.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri kaleminden gerçekleşen 2016 yılı harcaması 38 milyon 642 bin liradır. Hangi hizmet binalarına ne kadar harcanmıştır?

Gelirlere ilişkin olarak şunları sormaktayız: (Sayfa 84)
“Taşınmaz Kiraları kaleminden yapılan tahsilat 2014 yılında 2.728.269,86 TL iken 2015 yılında 310.860,71 TL’ye yani neredeyse 9’da 1’ine düşmüştür. Belediye mülklerinin 10’da 9’unu mu satmıştır ki taşınmaz kira gelirleri bu kadar düşmüştür? Yoksa kiracılarından kira almayı bırakmıştır da baba hayrına mı kullandırmaktadır? Cevabını istiyoruz.” Demiştik geçen yıl. Bu yıl da Taşınmaz kira gelirinin 367.105 lirasının tahsil edildiği görülmektedir. Bundan daha önemlisi 2016 yılında kira tahakkukunun sadece 23 bin 600 lira olduğu görülmektedir. Belediyenin 23 bin 600 lira kira geliri getirecek taşınmazı mı vardır sadece?

“Muhafazakar belediyemizin faizciliğe devam ettiğini görmekteyiz. Belediyenin faiz geliri 2013 yılında 2.269.616,49 TL’dır. Faiz tatlı gelmiş olmalıdır ki faiz gelirinde yükselme olmuştur. 2014 yılı faiz geliri 3.485.078,93 TL’dır. Fakat 2015 yılı faiz gelirleri tahsilatının 2.351.660,23 TL’ye düştüğünü görmekteyiz.” Demiştik geçen yıl. Biz zararlı görmeyiz bunu. Ancak 2016 yılı faiz geliri tahmini 3 milyon 180 bin lira iken bunun  üçte biri düzeyinde 1 milyon 225 bin lira faiz geliri gerçekleşmiştir. Tahsilat da 1 milyon 132 bin liradır. Geçen yıllara göre düşüş vardır. Bu gelir kalemindeki düşüşe ilişkin açıklama bekliyoruz.

MÜDÜRLÜKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1) ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ:
Sayfa 52’de yer alan Başkanın Kutlama ve Ziyaretlere Katılımını sağlamak için kaç lira harcanmıştır, soruyoruz.

2) İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ:
Geçen yıl “Performans Programına göre, ( sayfa 42) personel eğitim ihtiyacı analizi ve hizmet içi eğitim yapılması için 440.000 TL kaynak ayrılmıştır. Ancak kaç analiz, kaç hizmet içi eğitim yapılacağı belirsizdir. Faaliyet raporuna göre analiz yapılmış, bir (1) hizmet içi eğitim yapılmıştır. Ne kadar kaynak kullanılmıştır? Yapılan bir (1) eğitimin içeriğinde hangi konular vardır? Kaç personel katılmıştır? Açıklanması gerekmektedir.” Diye sormuştuk. 2015 yılı için soracaklarımız şunlardır: Bu müdürlük performans programına göre eğitim analizi ve 15 eğitim için 250.000,00 Tl kaynak ihtiyacı göstermiştir. Faaliyet raporuna baktığımızda eğitim ihtiyaç analizi ile hedeflenen 15 eğitimden 4’ünün gerçekleştirildiği görüşmektedir. Eğitim ihtiyaç analizi ile hedeflenen eğitimler için ayrılmış 250.000 TL’nın ne kadarı harcanmış, bu 4 eğitim –ki faaliyet raporuna göre bunlar; 1 günlük Resmi Yazışma Kuralları, 1 günlük Etkili Yazışma teknikleri ve Türkçe Dilbilgisi Uygulamaları, 1 günlük Yeni Düzenlemeler ve Yargı Kararları Işığında Alt İşveren Uygulaması ve 2 günlük Bilgi Güvenliği ve Farkındalık Eğitimleridir. (Toplamda bu eğitimlerin eğitici maliyetleri her bir gün için 2.000 TL’dan 5 gün için 10.000 TL’sını geçmemesi gerekir.)

3) YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:
Geçen yıl “Performans hedeflerinin ciddiye alınması söz konusu değildir. Çünkü; evrak kabulü ve evrak gönderilmesi performans program konusu olacak göstergeler değildir.” demiş Sadece şuna cevap istiyoruz: performans programına göre 654.223,00 TL kaynak kullanılması öngörülmüştür. bu kaynağın ne kadarı kullanılmıştır?” sorusunun yanıtını istemiştik. Bu yıl da aynı şeyleri söylüyoruz. Çünkü gelen dilekçe sayısı, giden evrak sayısı performans ölçütü değildir. Bunlar rutin bir idarenin yapması gereken işlerdir. Bu yıl performans programıyla 406.561,00 TL bu faaliyetlere ilişkin kaynak ihtiyacı öngörülmüştür. Öngörülen bu tutarın ne kadarı harcanmıştır?

4) TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ:
2016 yılında 16 disiplin soruşturması ve 8 ön inceleme yapıldığını görmekteyiz. Bu geçmiş yıllara göre dikkat çekici bir sayıdır.

Ancak bu şu gerçeği değiştirmez: Belediyede 3 müfettiş olmasına karşın bu 3 müfettiş tarafından 2 disiplin soruşturması 3 ön inceleme yapılmıştır. Belediyede 2 iç denetçi kadrosunun dolu olduğunu biliyoruz. Ancak İç denetim faaliyetlerine de rastlamış değiliz. Dolayısıyla Belediye Başkanı adına belediye iş ve işlemlerini denetlemek, belediye yönetimine yol göstermek gibi önemli işlevleri olan iç denetçi ve müfettişlerin neden bu denli atıl bırakıldığını öğrenmek istiyoruz. Belediye bu meslek sahiplerini sadece yasal zorunluluklar nedeniyle istihdam etmiş olmalıdır. Değilse iç denetçilerin denetim yaparak, müfettişlerinse kuruma katkı sağlayacak incelemeler yapmasını sağlayarak bu meslek sahiplerini verimli olarak çalıştırabilirdi. Belediye yönetimi denetlenmekten, incelenmekten neden bu kadar çok korkmaktadır?

5) HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:
Müdürlüğün performans hedefi tablosunda ( performans program sayfa 72) sayısallaşmış bir hedefi bulunmamaktadır. Buna karşılık sayısı belirsiz hedefleri için 2.350.000 TL kaynak ihtiyacı gösterilmiştir. Müdürlük, performans programına koyduğu bu tutarın ne kadarı kullanılmıştır? Faaliyet Raporunun 101’inci sayfasına baktığımızda beediye aleyhine açılan davaların sayısının 2015 yılına göre %50 arttığını (2015 yılında 98, 2016 yılında 150 dava) görmekteyiz. Nedenini soruyoruz.

6) MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ:
Muhtaçlara yardım hedefi yıllar itibariyle düşmekte seçim dönemlerinde aşırı yükselmektedir. 2016 yılı seçimsiz bir yıldı, bu nedenle kişiye yardım yapılmıştır. Ayrıca 2016 performans programında kaç kişiye yardım edileceğine ilişkin bir tahminde bulunulmamasına karşın faaliyet raporunda hedefin 5040 kişi olduğu yazılmıştır. İki belge birbiriyle çelişmektedir.

Bu kalem için performans programında ihtiyaç duyulan 6 milyonun ne kadarı kullanılmıştır? Muhtaçların isim listelerinin tarafımıza verilmesini talep ediyoruz.

7) İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ:
2016 Performans programı ile 2016 faaliyet raporu karşılaştırıldığında güvenlik hizmet alımı için 11 milyon 66 bin lira kaynak ihtiyacı hesaplandığı (performans programı sayfa 88) ancak 16 milyon 672 bin lira harcandığı (Faaliyet raporu sayfa 256) görülmektedir. Güvenlik hizmetinin maliyetinde bu kadar yanılmış olmanın nedeni nedir? Bunun hesabını yapamayanlara belediye mi emanet edilir. Hesap hatası 5 buçuk milyonluk hatadır.

“Hizmet binalarının temizliği için 2014 yılında yaklaşık 3 milyon harcanmasına rağmen 2015 yılında bunun iki katı 6,5 milyon kaynak ihtiyacı belirlenmiş bu rakamın 5 milyon lirası harcanmıştır. Bir önceki yıla göre kaynak ihtiyacının iki kat arttırılmasındaki mantık nedir? Zaten ilçenin temizlik ihtiyacı için harcanan para bütçenin önemli bir kısmı ve pahalıyken hizmet binalarının temizliğine bu kadar kaynak ayrılmasının sebebi nedir?

5 milyonluk nasıl bir temizlik yapılmıştır? Bir yılda 5 milyon bina temizliği için harcamak yerine yeni bir hizmet binası yapmak daha ekonomik olacaktır.” Diye sormuştuk geçen yıl. Bu yıl hizmet binalarının temizlik gideri 5 milyon 460 bin lira olarak öngörülmüş ancak 5 milyon 607 bin lira harcanmıştır. Hem temizlik gideri hesabı tutturulamamış hem de temizlik gideri artışı devam etmiştir.
Dikkati çeken bir diğer nokta da ofis mobilyaları için 1.400.000 TL kaynak ihtiyacı belirlenmiş ancak harcama bunun dörtte biri 354.992,09 TL olarak gerçekleşmiştir. Yine Yangın ve güvenlik malzeme ihtiyacı için 750.000 TL kaynak ihtiyacı belirlenmiş ancak bu rakamın 7’de 1’i kullanılmıştır.

Sarf malzemeleri ihtiyacı için 6 milyon 634 bin lira gider öngörülmüş, 7 milyon 484 bin lira harcanmıştır. Nedir bu sarf malzemeleri ki 7 milyon lirayı aşkın harcama yapılmıştır?

Geçen yıl “Yine Bakım ve onarım ihtiyaçları için 2014 yılında 216 bin lira harcanmışken 2015 yılı için ihtiyaç bir anda üç katına çıkarak 760 bin lira olarak belirlenmiş ancak yılsonu harcaması 2014 yılının bile altına düşerek 169 bin lira olarak gerçekleşmiştir.” Demiştik. 2016 yılında da aynı hesapsızlık devam etmiş 910 bin lira gider öngörülmüş, 237 bin lira harcanmıştır.

Aynı sorun teknik destek ihtiyacının karşılanmasında da söz konusudur. Gider tahmini(Kaynak ihtiyacı) 750 bin lira olarak belirlenmiş (performans programı sayfa 90) ancak 271 bin lira harcanmıştır.

Memurlara yiyecek yardımı için 988 bin lira gider öngörüldüğünü biliyoruz (performans programı sayfa 95) ancak öngörülen giderin yaklaşık üçte ikisinin gerçekleştiğini (692 bin lira) görmekteyiz.
Ayrıca bina içi ve bina dışı bakım onarımı için 2 milyon 361 bin lira kaynak ayrıldığını, 1 milyon 99 bin lira harcandığını görüyoruz. Burada da hesap hatası vardır. Bunun yanında performans programı ile faaliyet raporundaki bilgiler çelişkilidir. Şöyle ki performans programına göre aynı hedef için 2015 yılının ilk 5 ayında 1 milyon 770 bin lira harcandığı belirtilmektedir (sayfa 96) oysa faaliyet raporuna göre aynı yıl için tüm yıl boyunca 1 milyon 333 bin lira harcanmıştır. Dolayısıyla iki belgen biri yalan/yanlış içermektedir.(Faaliyet raporu sayfa 260)

Sonuç olarak bu müdürlüğe ait kaynak ihtiyacı abartılı olarak belirlenmiş ancak harcamalar ihtiyacın çok altında gerçekleşmiştir. Bu müdürlüğün 2016 yılı gerçekleşen toplam bütçesi 33 milyonun üzerindedir ve önemli bir müdürlüktür. Belediyenin aynasıdır. Bu müdürlük bütçesinin nasıl yapıldığı belediye bütçesinin nasıl hazırlandığına ışık tutar.

Öte yandan özel güvenlik ve hizmet binalarının temizliği için gerçekleşen 22 milyonun üzerinde olması harcama dikkat çekicidir. Bunun üzerine gerçekleşen 7 milyon 484 bin liralık sarf malzemesi gideri de eklendiğinde halkın parasının ne denli hovardaca harcandığı görülecektir. Ayrıca elektrik su ve haberleşme hizmetlerine ne kadar harcandığını görememekteyiz. Bu ihtiyaçların karşılanması için ne kadar para harcanmıştır, bu yıl da soruyoruz.

8) RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ:
2015 yılı faaliyet raporu görüşmelerinde ruhsat denetim faaliyeti için ne kadar harcandığını sormuş yanıt alamamıştık.

2016 yılı faaliyet raporunda bunun yanında daha başka vahim hatalar da vardır. Performans programındaki hedef bilgileri ile faaliyet raporundaki hedef bilgileri uyuşmamaktadır. Şöyle ki; müdürlük performans programına göre (Sayfa 98) 1550 sıhhi müesseseyi ruhsatlandırmayı hedefliyorken faaliyet raporuna göre (sayfa 80) hedefi 1050’ye düşmüştür. Ancak ruhsatlandırılan sayısı 986’dır. Yine performans programına göre 480 gayrisıhhi müesseseyi ruhsatlandırmayı hedeflemekteyken faaliyet raporunda belirtilen hedef 200’dür. Ancak ruhsatlandırılan sayısı 164’tür. Umuma mahsus istirahat ve eğlence yeri ruhsatlandırma hedefi performans programında 250, faaliyet raporunda 75’tir. Ancak ruhsatlandırılan sayısı 63’tür. Hedefini bilmeyen müdürlük olur mu? Kaldı ki sayısal olarak düşürdüğü hedeflere bile ulaşamamıştır.

9) TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:
Performans programında 20 araç, 750 bin litre akaryakıt, 153 araç kiralama, 1700 bakım onarım işi, 75000 kilo metal alımı 4000 litre yağ ihtiyacı için 20 milyon 295 bin lira gider öngörülmüştür. Faaliyet raporuna göre (Sayfa 171) araç alınmadığı anlaşılmaktadır. Diğer kalemlerin her biri için kaç lira harcanmıştır, bunun bilgisini istiyoruz.

“İlçe katı atık toplama hizmeti için kaynak ihtiyacı 51 milyon 800 bin lira olarak belirlenmiştir. 2014 yılı performans programına göre ise kaynak ihtiyacı 37 milyon 335 bin liradır. Kaynak ihtiyacının 2014 yılına göre yaklaşık 14 milyon 500 bin lira artma (%38 artış) nedeni nedir? Belediye sınırları değişmemiş, toplanan evsel atık miktarı sadece binde 8 oranında artmıştır. 51 milyon 800 bin liranın ne kadarı harcanmıştır? İhale edilen temizlik işi kapsamında kaç işçi çalıştırılmaktadır? İşçi maliyetleri ne kadardır? İşçi maliyetleri dışındaki maliyet kalemleri nelerdir? Bunlara ne kadar harcanmıştır?” diye sormuştuk geçen yıl. Bu yıl da aynı hizmet için yaklaşık 50 milyon lira kaynak ayrılmıştır. Peki bunun kalem kalem ne kadarı harcanmıştır? Soruyoruz.

Faaliyet raporunda cevaben bulunması gerektiği halde, bulunmayan bazı soruların cevaplarını istiyoruz.

10) EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ:
2014 yılında “kamu yararı gözeterek (?)” kamulaştırma yapmak için 14.400.000 Tl kaynak ihtiyacı belirlenmiş, bunun 11 milyonunu (11.018.081,35 TL) 3655 metre kare taşınmazı kamulaştırmak için Harcanmıştır. Bu alanların her metrekaresi için ödenen bedel 3bin lira civarındadır. Faaliyet raporuna göre kamulaştırılan yerler Kocasinan ve Yenibosna mahallelerindedir. 2015 yılında Kocasinan ve Yenibosna mahallelerinde 1.963,75 m2 alan için kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma bedeli olarak yaklaşık 6 milyon lira ödendiğini  görmekteyiz. Metrekare bedeli ortalama 3 bin 55 liradır.2016 yılındaysa 7.300.000,00 TL kaynak ihtiyacı belirlenmiş, 3 buçuk milyonluk kamulaştırma yapılmıştır. Kamulaştırılan yerler Kocasinan ve Yenibosna bölgelerinde olup kamulaştırılan alan 944,09 metrekaredir. Bu alanların her metrekarasi için ödenen bedel 3 bin 704 liradır. 2016 yılında yapılan kamulaştırmaların ortalama metrekare bedeli önceki yılların çok üzerindedir. Kamulaştırılan yerler nerelerdir?

Öte yandan 2014 yılında İSMEK ile kurs çalışmasının yapılması amacıyla 9 adet taşınmazın kiralandığı, karşılığında 922.728,50 TL ödendiğini, 2015 yılında 978.303,50 TL ödendiğini, bu yıl ise 915.318,00 TL ödendiğini görüyoruz. kimlerden, kaç metrekarelik  yerler, aylık kaç liradan kiralanmıştır? İSMEK’ in taşınmaz kiralaması için bütçesi mi yoktur da bizim belediyemiz kira giderlerinin karşılamaktadır. Bunun yasal dayanağı nedir?” diye sormuştuk. Bu taşınmazlar kimlerden, kaç metrekarelik  yerler, aylık kaç liradan kiralanmıştır? Yine soruyoruz.

11) PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ:
2015 yılı için “Müdürlük hedefi yeşil alanlar oluşturmak ve mevcut alanların bakım onarımını yapmaktır. İhtiyaç duyulan kaynak 21 milyon 339 bin liradır.

Faaliyet raporuna göre;
-Toplam alanı 1147 metre kare olan 2 park yapılmıştır. Bu parklar hangileridir? Kaç liraya mal edilmiştir?
-7 adet çocuk oyun sistemi nerelere yapılmıştır? Maliyeti nedir?
-4 adet heykel bakım- onarım maliyeti nedir?
-1311 kent mobilyası nerelere konmuştur? Maliyeti nedir?
-820 ağaç nerelere dikilmiştir? Maliyeti nedir?
-7 adet spor aletinin maliyeti nedir?
-3 adet koru piknik alanının bakım onarım maliyeti nedir?
-6 adet havuz ve şelale bakım onarım maliyeti nedir?
-Bakımı yapılan bitkilendirilmiş 500 bin metrekare alan nerededir? Bakım maliyeti ne kadardır?
-Bitkilendirilen 22 bin metrekare alan neresidir? Maliyeti ne kadardır?
Sorular uzatılabilir. Performans sonuçları tablosundaki her bir kalemin iş detayları ve maliyeti bilgileri ile toplamda ne kadar harcandığının yanıtının verilmesini istiyoruz.” Diye sormuştuk.
Bu yıl aynı hedef için 18 milyon 921 bin lira kaynak ayrıldığını görmekteyiz. (performans programı sayfa 144-145) Bu kapsamda hedeflere yakın sonuçlar elde edildiğini görmekteyiz. (Faaliyet Raporu sayfa 225) Bizim merak ettiğimiz her kalem için (14 kalem vardır) ayrı ayrı ve toplamda ne kadar harcanmıştır. Bu 18 milyon 921 bin liralık kaynak nasıl kullanılmıştır.

2016 yılında yeni park yapımı ve bakımı için 2 milyon 200 bin lira olduğunu görüyoruz. (performans programı sayfa 145) Bu kapsamda park yapılmadığı, 10 parkın bakım onarımın yapıldığı, park yapım projesinin yapılmadığını görmekteyiz. (Faaliyet Raporu sayfa 223). Detaylı bilgi istiyoruz: 10 parkın bakım onarımı kapsamında ne yapılmış, ne kadar para harcanmıştır.

12) SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:
Müdürlüğün iki hedefinin gerçekleştirmek için 2014 yılında toplam 2 milyon 110 bin lira, 2015 yılında ise toplam 1 milyon 850 bin lira, 2016 yılında 2 milyon 30 bin lira kaynak ihtiyacı olduğu görülmektedir. .(Performans programı sayfa 148-157 arası)

a.Faaliyet bilgileri ile performans bilgilerini karşılaştırdığımızda birçok faaliyetlerin hedefin altında gerçekleştiğini görmekteyiz. Sadece çevre ilaçlama, larva, uçan haşere mücadele hizmetlerinde hedeflerin üzerine çıkıldığı görülmektedir. Bunlar ise büyükşehir belediyesinin görev alanında olan hizmetlerdir. Her bir hedef ve her bir faaliyet için ne kadar harcanmış, 2 milyon 30 bin liranın ne kadarı kullanılmıştır? (Faaliyet raporu sayfa 279-283 arası)

13)ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ:
Zabıta müdürlüğü faaliyetlerine baktığımızda 13879 gıda işyeri denetimi, 665 umuma açık işyeri denetimi, 2059 semt pazarı denetimi, 26063 seyyar satıcılarla mücadele işlemi, 13879 işyeri ve ruhsat denetimi, 467 izinsiz yapılan işlem denetimi yapıldığı görülmektedir. Bu verilerin dayanağı nedir? 2015 yılı faaliyet raporu görüşmelerinde 2014 yılı rakamları ile 2015 yılı rakamları arasında ciddi farkların olduğunu söylemiş, verilerin dayanağını sormuştuk. Ayrıca bu denetimler sonucunda ne kadar ceza kesilmiş, ne tür işlemler yapılmıştır? Yine soruyoruz.

14)FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:
2014 yılında Fen İşleri Müdürlüğü hedefleriyle ilgili kaynak ihtiyacının 72 milyon 815 bin lira olarak belirlendiği, faaliyet raporuna göre 32 milyon 796 bin liralık kısmının harcandığı 2015 yılında ise 74 milyon 565 bin liranın 49 milyon 196 bin lirasının harcandığı görülmektedir. 2016 yılına gelindiğinde kaynak ihtiyacının 53.565.485,00 TL olarak belirlendiğini görüyoruz.

-2016 yılında 0,5 kilometre imar yolu yapımı hedeflenmiş 0,2 km imar yolu yapılmış buna karşılık 10.000 ton asfalt kaplama hedeflenmiş, 22.882 ton asfalt kaplanmıştır. Soruyoruz yol yapımı hedefinin yarıdan fazla altında kalıp tahminin 2 katından fazla asfalt kaplama yapılmasının sebebi nedir? Asfaltın dörtte biri olan 6201 tonluk kısmı yamadır. ( sayfa 235) Bu asfalt kaplama işi pek hırlı hayırlı değildir. Geçen yıl  “-15000 ton asfalt dökülmesi hedeflenmiş, 22812 ton asfalt dökülmüştür. Oysa 228’inci sayfadaki verilere göre idarece 69191 ton olmak üzere toplam 22.767 ton asfalt dökülmüştür. Hangisi doğrudur? Ayrıca 2014’te 6272 ton asfalt kaplanmış ve bu yıl için 15000 asfalt dökülmesi hedeflenmiş iken bunun da %50 üstüne çıkılması dikkati çekmektedir.” Demiştik. Bu yılda tahminden fazla asfalt döşenmiştir. Bunun için ayrılan kaynak 2 milyon 500 bin liradır. Ne kadarı harcanmıştır?
-5000 metre yağmur suyu şebeke bakım ve yapımı hedeflenmiş 2340 metre iş yapılmıştır. Kaynak ihtiyacı 3 milyon lira olarak belirlenmiştir. Bu kaynağın ne kadarı harcanmıştır?

-110.000 metrekare yol tretuvar yapımı hedeflenmiş, 41.572 metrekare iş gerçekleşmiştir. 40.000 metrekare yol tretuvar tamiri hedeflenmiş 115.738 metrekare tamir işi yapılmıştır. Bu da ilginç bir durumdur. Bir idare ne kadar tretuvarın tamire ihtiyaç duyduğunu bu kadar mı bilemez? Tahminn üç katı iş yapılmasının sebebi nedir? Bu iki faaliyet için ayrılan kaynak11 milyon 355 bin liradır. Bunun ne kadarı kalem kalem harcanmıştır?

32.200 metrekare kongre kültür merkezi, 4.000 metrekarelik kütüphane, 2500 metrekarelik kadın sığınma evi yapılması planlanmış, bunlardan sadece kongre kültür merkezinin 17.126 metrekarelik kısmı tamamlanmıştır. Bu faaliyetler için öngörülen kaynak ihtiyacı 33 milyon 200 bin liradır. Bunun ne kadarı harcanmıştır. Ayrıca Kadın Sığınma Evi yapımı belediyeler için zorunluluktur. Bu zorunluluk neden yerine getirilmememktedir?

Küçük tip kapalı spor salonu yapılması hedeflenmiş ancak  yapılmamıştır.
Doğal afet eğitimleri hedeflenenin çok altındadır. Ayrılmış olan 200 bin liralık kaynağın ne kadarı harcanmıştır?

Doğal afet altyapı hazırlıkları için 250 bin lira kaynak ayrılmış bunun 83 bin klirası harcanmıştır. Bu harcamayla ne tür bir altyapı hazırlığı yapılmıştır?

15) İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İmara aykırı yapıların yıkılması ile ilgili hedef performans programında 50 iken faaliyet raporunda 235 olarak belirtilmiştir. Bunun nedenini faaliyet raporunun 267’nci sayfasındaki dipnotta görüyoruz. Açıklamaya göre yapı tatil tutanağı düzenlenen yapı sayısı 235’tir ve bunların tümünün yıkılması hedeflenmiş ancak bunların 30’unda yıkım işlemi yapılmıştır. Diğerlerine ne olmuştur?
İmar durumuna uygun olarak 500 proje yapılması hedeflenmiş bunun için de 500 bin lira kaynak öngörülmüştür. Yapılan proje sayısı ise 555’tir. Nerelere ne tür proje yapılmış ve ne kadar harcama yapılmıştır?

16) KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 
a)191’inci sayfada gerçekleştirildiği belirtilen faaliyetlere ilişkin olarak ayrılmış kaynak olan 1 milyon 830 bin liranın ne kadarı harcanmıştır? Ramazan ayı organizasyonu için ayrılan 1 milyon 100 bin liranın ne kadarı harcanmıştır?

b)192’inci sayfada gerçekleştirildiği belirtilen faaliyetlere ilişkin olarak ayrılmış kaynak olan 12 milyon 192 bin liranın ne kadarı harcanmıştır?

Yaz ve kış okulu organizasyonu için ayrılan 750 bin liranın ne kadarı harcanmıştır?
Kurslar için ayrılan için ayrılan 710 bin liranın ne kadarı harcanmıştır?
Spor kompleksleri için ayrılan 7 milyon 942 bin liranın ne kadarı harcanmıştır?
Çocuklara bilgi beceri arttırıcı faaliyetler kapsamında ne tür etkinlik yapılmış, bu etkinlikler için ayrılan 2 milyon 430 bin liranın ne kadarı harcanmıştır?

c)Tiyatro sinema ve konser gösterileri kapsamında ayrılan 3 milyon 15 bin liralık kaynağın ne kadarı harcanmıştır?

Detayına girersek 82 çocuk oyununa, 77 yetişkin oyununa, 25 karagöz- 25 kukla gösterimine, 64 çocuk filmine, 10 kültür merkezi konserine, 1 açık hava konserine ne kadar harcanmıştır?

d) Kültür ve spor yarışmaları organizasyonu için 710 bin lira kaynak ayrıldığını performans programının 119’uncu sayfasında yer alan bilgilerden anlıyoruz. Ancak planlanan faaliyetlerden sadece satranç organizasyonunun gerçekleştiğini 265 yarışmacı ve 1000 seyircinin bu organizasyona katıldığını anlıyoruz. Bu organizasyon için ne kadar para harcanmıştır?

e) Kitap dergi broşür bastırıp dağıtarak belediye etkinliklerini duyurmak için 775 bin lira kaynak ayrıldığını performans programının 123’üncü sayfasında yer alan bilgilerden anlıyoruz. Hedef 30 bin kitap iken gerçekleştirilen 50 bin kitap olmuştur. Bunu da faaliyet raporunun 196’ıncı sayfasındaki tabloda görüyoruz. Yine aynı sayfada hedef 230 bin broşür, afiş ve kültür bülteni iken bastırılıp dağıtılan 254 bindir. Bunların kaça mal edildiğini ayrı ayrı öğrenmek istiyoruz.

17)  BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
(Performans Programı Sayfa 127, Faaliyet Raporu 112-113)
2014 yılı Performans programı görüşmeleri sırasında müdürlük kaynak ihtiyacının bir önceki yıla göre neden 2 kat arttığını sormuştuk. 2014 yılı kaynak ihtiyacının 13 milyon 350 bin liradır. 2015 yılında da performans programında bu müdürlüğün hedefi için kaynak ihtiyacının 9 milyon 962 bin lira olduğunu görüyoruz. Geçen yıl sormuş olduğumuz soruları benzer biçimde tekrar soruyoruz:
-14 önemli gün ve hafta etkinliği için ne kadar para harcanmıştır?
-Şehir içi ve Şehirlerarası gezi organizasyonu için ne kadar para harcanmıştır? 45000 kişinin katıldığı Çanakkale gezi organizasyonunun maliyeti nedir?
-Aşevinden 20000 adet yemek ve kuru gıda dağıtımı için ne kadar para harcanmıştır?
-Yıl içinde hedefte yer almamasına rağmen yapılması gereken ve yapılmış olan mahalle toplantısı sayısı sadece 1 tanedir. Nerede yapılmıştır 6000 kişinin katıldığı mahalle toplantısı?
-Sünnet organizasyonu için ne kadar para harcanmıştır?
-Toplu evlilik organizasyonu için ne kadar para harcanmıştır?
-Evlendirilen çiftlere verilen 2014 yılında 850 eşya, 2015 yılında 200 eşya dağıtılmıştır. Ne kadar para harcanmıştır?
-Dar gelirli ailelere verilen 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da verilen 200 eşya için ne kadar para harcanmıştır?
-Eşya yardımları kaç aileye yapılmıştır?

Ramazan organizasyonu için harcanan 1 milyon 363 bin liranın yanında bu müdürlükçe alınan 18.000 adet kumanya için ne kadar para harcanmıştır?

SON OLARAK 260 SAYFALIK FAALİYET RAPORU HANGİ DANIŞMANLIK FİRMASINA KAÇ LİRAYA YAPTIRILMIŞTIR? Geçen yıl da sormuştuk bunu bu yılda soruyoruz.

CHP MECLİS GRUBUNUN 2016 YILI FAALİYET RAPORUYLA İLGİLİ MUHALEFET ŞERHİDİR.

Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi
Seyit Ali AYDOĞMUŞ

 

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Can
    10 ay önce
    Bende merak ettim gayet yerinde sorular vergilerim nereye gidiyor bilmek hakkımız.soru*** sorulara cevap ne zaman ve nerede verilecek bekliyoruz
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
AK Parti İstanbul'da 25 ilçe başkanı değişiyor…
AK Parti İstanbul'da 25 ilçe başkanı değişiyor…
UMADER çocuk istismarı ve tecavüzlere tepki gösterdi
UMADER çocuk istismarı ve tecavüzlere tepki gösterdi