Çözüm; Üreten ve Birleşen Türkiye!
Yıldız Kazancı

Yıldız Kazancı

Önce Vatan

Çözüm; Üreten ve Birleşen Türkiye!

14 Haziran 2020 - 16:50

Herkes borçlu, devlet borçlu, millet borçlu. 
Buraya nasıl geldik?

24 Ocak 1980 kararlarının uygulanması için ABD’nin ‘’bizim çocuklar’’ dediği 12 Eylül Darbesi oldu. 24 Ocak kararlarının mimarlarından Turgut Özal iktidar yapıldı. Böylece:

KİT’ler özelleştirildi. Çiftçilere destek akçaları kaldırıldı. Gümrükler kaldırıldı ya da indirildi. Türk Parasını Koruma Kanunu kaldırıldı. Yabancı paranın giriş ve çıkışı serbest bırakıldı.
Kamu hizmeti aşağılandı.
Sosyal devlet adım adım tırpanlandı.
Belediye hizmetleri şirketler eliyle yönetilmeye başlandı. Taşeron sistemi yaygınlaştırıldı.
Yurttaş, artık bir müşteri idi.
Köylü, sanayici, tüccar, esnaf ve işçi milletin efendisi, üretici idi. Kambur ilan edildi.
‘’Türkiye sizin kapalı av alanınız değildir’’ denilerek, ithalatın önü sınırsızca açıldı.
Merkez Bankası’nın önce ‘’özerk’’ olması ve daha sonra da bağımsız olması sağlanacaktı.
Para basamayan ve parayı kontrol edemeyen bir devlet!

Yeni efendiler sıcak para komisyoncuları, büyük faizciler, dolar ve borsa vurguncuları, ihale ve tarikat rantçıları oldu; ekonomiyi, kültürü ve siyaseti mafyalaştırarak egemenliklerini devam ettirdiler.
Dolar saltanatı kuruldu. Türkiye ekonomisine IMF yön verip reçete yazar oldu.
Devlet küçüldükçe, milletin birliği bozuldu ve yurttaş küçüldü.
Alt kimlikler bilinçli olarak ‘’özgürlük’’ adı altında öne çıkarıldı.
Dün iktidar olmanın formülü; borç bulan, etnik, mezhepsel, cinsiyetçi alt kimlikleri öne çıkaran, ayrılığı derinleştiren, devleti küçültecek olanın iktidar olması idi.
Bu hegemonyacı küreselleşmenin ‘’imparatoru’’, ABD’nin Türkiye’ye dayattığı projeydi.
Geldik duvara dayandık. Bu dönem bitti artık!

Türkiye 2014’ten beri adım adım yeni bir döneme girdi.
Türkiye üretecek.
Üretici baş tacı olacak!
Devlet büyütülecek!
KİT’ler yeniden canlanacak. Özelleştirilen stratejik sektörler tekrar kamulaştırılacak.
Dolar saltanatı yıkılacak.
Gümrük duvarları tekrar kurulacak.
Paranın giriş ve çıkışı zorlaştırılacak.
Yurttaşlık bilinci geliştirilecek.
Ahlaki çürümeye son verilecek.
Sonuç ve çözüm; Üreten ve birleştiren iktidar olacak!

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum