TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal'dan açıklama: "Adalet bu mudur?"

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal,  “Adalet bu mudur?” başlıklı bir yazılı açıklama yaptı. Tüketiciyi korumaya yönelik yasaların yetersiz olduğunu, mevcut yasaların uygulanmadığını ve tüketici derneklerinin desteklenmediği söyleyen Koçal, tepki gösterdi.

TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal'dan açıklama: "Adalet bu mudur?"

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal,  “Adalet bu mudur?” başlıklı bir yazılı açıklama yaptı. Tüketiciyi korumaya yönelik yasaların yetersiz olduğunu, mevcut yasaların uygulanmadığını ve tüketici derneklerinin desteklenmediği söyleyen Koçal, tepki gösterdi.

TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal'dan açıklama: "Adalet bu mudur?"
29 Haziran 2017 - 17:56 - Güncelleme: 29 Haziran 2017 - 18:10
Reklam

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicileri korumayla ilgili yasaların uygulanması noktasında eksikler olduğunu belirterek, eleştirilerde bulundu, tepki gösterdi. “Adalet bu mudur?” başlıklı bir yazılı açıklama yapan TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, kamuoyuna ve yetkililere 11 soru sordu.

Herkesi TÜKODER çatısı altında buluşmaya davet eden Genel Başkan Koçal, açıklamasında; “Evet değerli tüketiciler! Evrensel tüketici haklarımız ayaklar altına alınmış, yaşam hakkımız tehlikeye atılmış, sosyal güvenliğimiz yok edilmiş, en temel ihtiyaç maddeleri giderek ulaşamayacağımız kadar pahalılaşmıştır. Yanlış tarım politikalarıyla tarımsal üretim bitirilerek ülkemiz her tür ihtiyacını ithal eder hale getirilmiş, sanayi yatırımı yapılmadığından işsizlik tavan yapmış, çevre kirliliği artmış, tüketicilerin neredeyse tamamı bankalara borçlu hale getirilmiş, kısacası ülkemiz bizler için yaşanamayacak bir hale gelmiştir. Bütün bunların sebebi bizleri korumayan, ekonomik olarak güçlünün yanında yer alıp, bizler adına hiçbir önlem almayan hükümetlerdir. Bunun içindir ki adalet en çok şimdi gerekmektedir. Değerli tüketiciler adaletsizliklere dur demek için geleceğimiz, çocuklarımız, ülkemiz adına sizleri mücadeleye çağırıyor ve TÜKODER’ de birleşelim diyoruz” ifadelerini kullandı. >365/Haber Merkezi 

İşte TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal’ın basın açıklamasının tamamı:    

BASIN VE KAMUOYU DİKKATİNE
ADALET BU MUDUR?

Adalet kavramını sadece hukukta uygulanan bir kavram olarak algılamak ve anlamak “ADALET”in ne olduğunu bilmemektir.  Adalet, toplumun her kesimine; her işleme, her uygulamaya, kişilerin birbirlerine karşı davranışlarına, devletin topluma karşı görevlerine ve topluma bakışına kadar günlük hayatımızın her alanını ilgilendiren bir kavramdır. Bunun içindir ki devletlere “SOSYAL ADALET” sağlama görevi verilmiştir. Sosyal adalet, bir toplumda ekonomik bakımdan zayıf durumdaki sınıfları, daha güçlü sınıflar ve ekonomik gruplar karşısında korumak, sınıflar arasındaki gelir dengesizliklerini giderici yönde önlemler almak için tesis edilmiştir. Ayrıca bu kesimleri korumak üzere kurulmuş dernek, örgüt, vakıf vb. kuruluşları da desteklemektir.

Nitekim Anayasamızın 172. Maddesi devlete,  tüketicileri koruyacak önlemleri almak ve tüketicileri koruyan kuruluşları desteklemek görevini vermiştir. Çünkü tüketiciler tekeller, karteller ve güçlü ekonomik gruplar karşısında güçsüz ve zayıf konumda olandır.

Ülkemize baktığımızda tüketiciler korunmakta ve adalet sağlanmakta mıdır?

ELBETTE Kİ HAYIR! 
SORUYORUZ…

-Ekonomik dengesizliğin arttığı, bir kesimin çok zenginleştiği diğer kesimin ise giderek fakirleştiği bir toplumda ADALET VAR MIDIR?

-Hukukta karşılığı HIRSIZLIK olan KAÇAK ELEKTRİK bedellerinin dürüst tüketiciye ödetilmesi ADALET MİDİR?

-Bankaların tüketicileri adeta soyması, haksız kazanç sağlamaları ADİL MİDİR?

-Üretici marulu 10 kuruşa, patatesi 50 kuruşa mal ederken bu ürünlerin tüketicilere 2-2,5  TL’den satılması, bu şekilde hem üreticinin hem de tüketicinin mağdur edilmesi NASIL BİR ADALETTİR? 

-Ülkemizde kadın cinayetleri, çocuk taciz ve istismarları her geçen gün artarken bunlara karşı koruyucu önlemler alınmaması, katillere ve tecavüzcülere indirim maddelerinin uygulanarak caydırıcı cezalar verilmemesi ADİL YARGILAMA MIDIR? 

- İşçilerin kıdem tazminatına göz dikilmesinde NASIL BİR ADALET ANLAYIŞI VARDIR?   

- Emekliye %3 zam yapılırken emekli milletvekillerinin milyarlarca TL maaş almaları ADALET MİDİR?

- Çalışanlara zorlukla zam verilirken neredeyse her konuda farklı düşünen milletvekillerinin bile tek yürek ve tek yumruk olarak kendi maaşlarına %500-600 oranında zam yapmalarına NE DENİLEBİLİR? 

-Ülkede işsizlik oranları %12’lerde gezerken, üniversite mezunları iş bulamazken, hiçbir iş gücü ve istihdam yaratılmazken NASIL BİR ADALETTEN SÖZ EDİLEBİLİR?

- Kentsel Dönüşüm adı altında tüm ülke yandaşlara peşkeş çekilirken, nefes alacak tek bir yeşil alan bırakılmayıp her yer imara açılırken, şehir planlaması bir yana bırakılıp keyfi olarak inşaatlar gökyüzüne yükselirken NEREDEDİR ADALET? 

- Tüketiciler her gün pahalılaşan hayat karşısında ayakta kalmaya çalışırken hala enflasyonun %5-6’larda olduğunu açıklayıp üstelik toplumu da buna inandırmaya çalışmak mıdır ADALET? 
-Şehir içindeki hastaneleri şehrin uzağına taşıyarak boşalan alanları yandaşlara peşkeş çekme düşüncesi midir ADALET?

Evet değerli tüketiciler! Evrensel tüketici haklarımız ayaklar altına alınmış, yaşam hakkımız tehlikeye atılmış, sosyal güvenliğimiz yok edilmiş, en temel ihtiyaç maddeleri giderek ulaşamayacağımız kadar pahalılaşmıştır. Yanlış tarım politikalarıyla tarımsal üretim bitirilerek ülkemiz her tür ihtiyacını ithal eder hale getirilmiş, sanayi yatırımı yapılmadığından işsizlik tavan yapmış, çevre kirliliği artmış, tüketicilerin neredeyse tamamı bankalara borçlu hale getirilmiş, kısacası ülkemiz bizler için yaşanamayacak bir hale gelmiştir. BÜTÜN BUNLARIN SEBEBİ BİZLERİ KORUMAYAN, EKONOMİK OLARAK GÜÇLÜNÜN YANINDA YER ALIP, BİZLER ADINA HİÇBİR ÖNLEM ALMAYAN HÜKÜMETLERDİR. 

Bunun içindir ki ADALET EN ÇOK ŞİMDİ GEREKMEKTEDİR.

Değerli tüketiciler ADALETSİZLİKLERE DUR DEMEK İÇİN geleceğimiz, çocuklarımız, ülkemiz adına sizleri mücadeleye çağırıyor ve TÜKODER’ de birleşelim diyoruz.     
 
Genel Başkan
 Aziz Koçal                                                                                

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum