TÜKODER’den ‘Konut kredilerinde KDV geri ödemesi’ ilgili açıklama…

“Konut kredisi kullanılarak alınan konutlarla ilgili olarak KDV geri ödemesi yapılacağı” şeklindeki haberler üzerine TÜKODER’den tam aksine kafaları karıştıracak bir açıklama geldi. İşte detaylar…

TÜKODER’den ‘Konut kredilerinde KDV geri ödemesi’ ilgili açıklama…

“Konut kredisi kullanılarak alınan konutlarla ilgili olarak KDV geri ödemesi yapılacağı” şeklindeki haberler üzerine TÜKODER’den tam aksine kafaları karıştıracak bir açıklama geldi. İşte detaylar…

TÜKODER’den ‘Konut kredilerinde KDV geri ödemesi’ ilgili açıklama…
27 Eylül 2016 - 11:33
Reklam

Son günlerde yayınlanan “Konut kredisi kullanılarak alınan konutlarla ilgili olarak KDV geri ödemesi yapılacağı” şeklindeki haberler üzerine Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER)’den flaş bir açıklama geldi. Yazılı bir açıklama yapan TÜKODER Genel Başkan Yardımcısı ve Bağcılar Şube Başkanı Aziz Koçal, kafaları karıştıracak ifadeler kullandı.
“Konut alımında kullanılan kredilerde KDV iadesi söz konusu değildir” cümlesinin dikkat çektiği açıklamada; 3065 sayılı KDV kanunun 17. maddesi ve istisnai durumlara örnekler veriliyor.

 İşte TÜKODER’in “Konut Kredilerinde KDV İadesi” başlıklı açıklamasının tamamı:
Son günlerde, bazı yayın organlarında yer alan haberlerde  "konut kredisi kullanılarak alınan konutlarla ilgili olarak KDV geri ödemesi yapılacağı ve bunu için Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerine başvurulabileceği”  yönünde görüşler ileri sürülmüştür. Bu haberler üzerine Tüketici derneklerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yoğun bir şekilde gün içerisinde tüketiciler tarafından müracaatlar olması nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruriyeti doğmuştur.  
*Konut alımında kullanılan kredilerde KDV iadesi söz konusu değildir. Bilindiği üzere KDV konut alınırken,  konut satışı yapan vergi mükellefi ise konut satın alınırken düzenlenen fatura ile birlikte ödenir. 
Bilindiği üzere 150 m2 üzerindeki konutlarda kdv oranlarının yüzde 18 den yüzde 8 e indirilmesi ile ilgili bakanlar kurulu kararı 08/09/2016 ve 31/03/2017 tarihleri arası geçerlidir. Konut alımı yapan tüketiciler; konut satışı yapan firmalar ile sözleşmeleri önceden imzalayıp konut teslimleri sonradan yapılmaktadır. ve 3065 Sayılı kdv kanunu hükümlerine göre de kdv bir malın tesliminde doğmaktadır. Sözleşmesi önceden imzalanan konutun teslimi yukarıda belirttiğim tarihler (08/09/2016 ve 31/03/2017) arasında yapılır ise sözleşmede kdv oranı yüzde 18 olarak dikkate alındığından tüketici yüzde 10 indirim isteme hakkına sahiptir, müteahhit firma bu indirime yaklaşmaz ise tüketici yüzde 10 a isabet eden tutara göre Tüketici hakem heyetine yada Tüketici mahkemelerine başvuracaktır. 
Mevcut yasal düzenleme dikkate alındığında Yukarıda açıkladığımız üzere konut satış sözleşmesi 08/09/2016 tarihinden önce yapılmış ve KDV oranı yüzde 18 olarak dikkate alınmış ve sözleşmeye konu konutun teslimi 31/03/2017 tarihine kadar yapılmış ise tüketicilerin yüzde onluk kdv indirimi isteme hakkı vardır. 
*Haberlerde bahse konu açıklamada 3065 sayılı KDV kanunun 17 maddesi aşağıdaki gibidir;
Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
Madde 17
4. Diğer İstisnalar:
Ş (5582 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle eklenen bent Yürürlük Tarihi; 06.03.2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışlar dahil) ile bu şekilde alınan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları tarafından teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışı dahil).
Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere, Tüketicilerin konut kredisi kullanırken kullandığı krediye teminat olarak gösterdikleri veya ipotek koydurdukları konutların krediyi veren yani konut finansmanını sağlayan kuruluşlara tesliminde KDV istisnası vardır. Açıkçası tüketici aldığı krediyi ödeyemez ise teminat gösterdiği veya ipotek koydurduğu konut’a bankalar veya finans kuruluşları haciz yolu ile satmaktadırlar. Bunların satışlarında kdv yoktur.
Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
Aziz Koçal
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER)
Genel Başkan Yardımcısı ve
Bağcılar Şube Başkanı


YORUMLAR

  • 0 Yorum