TÜKODER’den devre mülk mağdurları için açıklama…

Tüketiciyi Koruma Derneği Bağcılar Şube Başkanı Aziz Koçal, devre mülk anlaşmalarından şikayetçi olan vatandaşları bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yaptı.

TÜKODER’den devre mülk mağdurları için açıklama…

Tüketiciyi Koruma Derneği Bağcılar Şube Başkanı Aziz Koçal, devre mülk anlaşmalarından şikayetçi olan vatandaşları bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yaptı.

TÜKODER’den devre mülk mağdurları için açıklama…
25 Ocak 2017 - 18:29 - Güncelleme: 25 Ocak 2017 - 18:33
Reklam

Genellikle dinlenmek amacıyla kullanılmak için yapılan çok daireli bir yapıda, çok ortakça satın alınan ve ortaklarca dönem dönem veya yalnızca belli dönem ve gün sayısınca kullanılabilen daire anlamında gelen ‘Devre mülk’ sistemi, bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkan Yardımcısı ve Bağcılar Şube Başkanı Aziz Koçal da, yaptığı yazılı açıklamayla devre mülk anlaşmalarından şikayetçi olan vatandaşları bilgilendirdi. 

Bağcılar şubesine ve ülke genelindeki TÜKODER şubelerine devre mülk anlaşmalarından dolayı çok sayıda mağdurun başvurduğunu söyleyen Başkan Aziz Koçal, “Devre mülk sözleşmesinin feshi, mutlaka bir hukukçudan yada tüketici derneklerinde bulunan tüketici danışmanlarından yardım alınarak yapılması Tüketici lehinedir. Bu amaçla TÜKODER’in Türkiye çapında bulunan 48 şubesinde bulunan danışmanları tüketicilerin hizmetindedir. Devre mülk mağdurlarının diğer bir baş belası olan aidatlar ile ilgili önümüzde ki günlerde açıklama yapılacaktır” dedi.

İşte TÜKODER Genel Başkan Yardımcısı ve Bağcılar Şube Başkanı Aziz Koçal’ın basın açıklamasının tamamı:   
Devre mülk mağduru kalabalık bir grup Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Bağcılar Şubemizi ziyaret ederek, imzaladıkları Devre mülk satış vaadi sözleşmesi nedeniyle uğradıkları hak ihlallerini ve mağduriyetlerini dile getirdiler. Mağdurların şikâyetleri şöyle;
*İmzalanan satış vaadi sözleşmesine istinaden ödemesinin tamamını ödeyen hak sahibi tüketiciye devre mülk’ün aradan yıllar geçmesine rağmen teslim edilmediği,

* Kısmi ödeme yapan ancak sözleşmede yazılı teslimat yerine gelmediği için kalan ödeme tutarını ödemeyen hak sahibi tüketiciye ihtar çekilmesi ve ödemenin icra kanalı ile tahsil edileceğinin bildirilmesi,

*İmzalanan sözleşmede devre mülk’ün kullanım için teslim edilemedi hallerde, aynı şartlar ve niteliklerde başka tesislerde hak sahibi tüketiciye bu hakkının kullandırılacağı yazılı olmasına rağmen şirket tarafından bu hakkın kullandırılmaması ,

*Sözleşmede her yıl ödenmesi gereken aidatın Devre mülk’ün teslim edilmediği halde hak sahibi tüketiciden talep edildiği, hatta ihtar çekildiği ve icraya verileceği yönünde uyarıcı sms gönderilerek tüketicinin taciz edildiği, 

*Yıllık aidatları sözleşmede yazılı oranın üzerinde fahiş artışlar yaparak tüketiciden talep edildiği ödenmemesi halinde devre mülk ün kullanım tarihinde anahtarının verilmediği, ve hak sahibinin bu haksız ödemeyi ödemeye zorlandığı

*Devre mülk’ü teslim edilmeyen hak sahibinden yıllık aidat talep edildiği hatta zamlı oranda talep edildiği 

*Yıllık aidatların yükselme gerekçesi ve bu aidatların nerelere ne şekilde harcandığının dokümanını talep eden hak sahibi tüketiciye hiçbir bilgi ve belge verilmediğidir. 

Bunlar Devre mülk ile ilgili şikayetlerin sadece bir kaçıdır. Devre mülk ile ilgili Tükoder’in Türkiye çapında bulunan tüm şubelerine sürekli şikayetler gelmekte olup, hak sahipleri tüketici mağdur edilmektedir. Sözleşmeden caymak isteyen tüketicinin önüne ise satıcının hakkı olmayan çeşitli zorluklar çıkartılmaktadır. 

Devre mülk mağdurlarının anlattıklarından da anlaşılacağı üzere, devre mülk alan tüketici bilinçli hareket etmiyor, yazılı ve görsel ve bedava birkaç günlük tur ve tatile kanarak yada etkisinde kalarak devre mülk satış vaadi sözleşmesini imzalayarak, kabus dolu bir yola girmiş oluyorlar.

Devre mülk sözleşmesini imzalayan tüketicilerin hak ve sorumlulukları 14/01/2015 tarihli Devre mülk yönetmeliğinde açıklanmaktadır. Genellikle satıcıların alıcılara karşı kullandıkları yanıltıcı pazarlama yöntemlerinden dolayı birçok alıcı devre mülk sözleşmesini imzaladıktan sonra iptal etmek istemelerine rağmen satıcı firma tarafından haksız zorluklar öne sürülmektedir. Bu durumla karşılaşan tüketicilerin hakları;
*Tüketici devre mülk sözleşmelerinin kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin devre mülk sözleşmesinin iptali hakkına yani cayma hakkına sahiptir. (özellik arz eden durumlarda bu süre uzamaktadır.)

*Tüketici ilk iki taksidi ödedikten sonra, üçüncü yıldan itibaren her taksite ilişkin ödeme bildirimini almasından itibaren 14 gün içinde satıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcı ile bildirimde bulunarak herhangi bir cezai şart ödemeden sözleşmenin iptalini talep edebilir.
 
*Satıcı devre mülk sözleşmesinin kurulmasından en az bir gün önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek mecburiyetindedir. Ön bilgilendirme formunda devre mülk sözleşmesinin tarafları ve devre mülk sözleşmesinin iptali ile buna ilişkin koşulları ve sonuçları da belirtilmesi şarttır. Ön bilgilendirme formu verilmediği ya da eksik bilgilendirme formu verildiği taktirde Tüketici 14 günlük süreye bağlı değildir. 

*Devre mülk sözleşmesinin iptali gerçekleşmeden önce satıcı sorumluluklarını yerine getirmemiş ise yani sözleşmenin şartlarına uymamış ise tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez.

*Satıcı, devre mülk sözleşmesinin iptali ile ilgili bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren engeç doksan gün içerisinde tüketiciye aldığı bedeli geri vermek mecburiyetindedir. Ancak cayma bildirimi noter kanalı ile ya da ilgili firmanın yetkilisine imza karşılığı tebliğ edilmelidir. 
Telefonla ya da sözlü bildirilen cayma bildirimleri geçersizdir. 

*Devre mülk sözleşmesinin feshi ile tüketiciye iade edilmesi gereken utar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, devre mülk sözleşmesinin iptali bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 gün içinde tüketiciye geri verilmesi gerekir. 

*Devre tatil sözleşmesinin iptali;  devre tatil sözleşmesi yargı kararları na göre; kapıdan satış niteliğinde sayılmış olup sözleşme yapıldıktan sonra uzun bir süre geçse dahi müşteri tatil yerini gördükten sonra yedi gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.  (bir çok tüketici bu hakkını bilmemektedir.) 

*Yukarıda açıklanan cayma haklarının çeşitliliğine ilaveten yargı kararları çerçevesinde, devre tatil sözleşmesinden cayma hakkı, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren değil tecrübe ve muayene tarihinden itibaren yani tatil yerinin alıcı tarafından görüldüğü günden başlar. Ayrıca devre tatil evini yada tatil yada evin konumunu beğenmeyen müşteri devre tatil sözleşmesinden cayarak ödedeği paraları geri talep edebilir. 

Sonuç olarak devre mülk sözleşmesinin feshi, mutlaka bir hukukçudan yada tüketici derneklerinde bulunan tüketici danışmanlarından yardım alınarak yapılması Tüketici lehinedir. Bu amaçla TÜKODER’in Türkiye çapında bulunan 48 şubesinde bulunan danışmanları tüketicilerin hizmetindedir. 

Unutulmamalı ki hiçbir haksızlık; haksızlıkla mücadele edilmeden ortadan kalkmaz, yine unutulmamalı ki haksızlıklar ile örgütlü mücadele edilirse başarı oranı yükselir. O halde haksızlığa uğrayanlar gelin tükoder de örgütlenelim. 
Devre mülk mağdurlarının diğer bir baş belası olan aidatlar ile ilgili önümüzde ki günlerde açıklama yapılacaktır. 

Saygılarımızla
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER)
Genel Başkan Yardımcısı ve 
Bağcılar Şube Başkanı
Aziz KOÇAL

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum