Kani Beko: ILO temsili konusunda bakanlığın tutumu kabul edilemez

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile ilgili kararı hakkında yazılı açıklama yaptı, itiraz haklarını kullanacaklarını söyledi.

Kani Beko: ILO temsili konusunda bakanlığın tutumu kabul edilemez

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile ilgili kararı hakkında yazılı açıklama yaptı, itiraz haklarını kullanacaklarını söyledi.

Kani Beko: ILO temsili konusunda bakanlığın tutumu kabul edilemez
30 Mayıs 2017 - 17:30
Reklam

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'da Türkiye çalışan kesim delegeliğinin Türk-İş ve Memur-Sen arasında her yıl dönüşümlü olarak yapılması kararıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Yazılı basın açıklamasında; “2018 yılında toplanacak olan 107. Uluslararası Çalışma Konferansına katılacak olan çalışan kesimi delegesinin önümüzdeki yıl, yine konfederasyonlarla müzakere edilerek, ILO Anayasası, Uluslararası Adalet Divanı Kararları ve uluslararası sendikal teamüller esas alınarak saptanması gerektiği yönündeki görüşümüzü yinelemek istiyoruz. Bakanlığın bu yönde ısrar etmesi halinde ILO nezdinde itiraz hakkımızı kullanacağımızı ve konuyu uluslararası sendikal hareketin gündemine taşıyacağımızı bildirmek isteriz” ifadeleri kullanıldı. >365/Haber Merkezi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’ten yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
Bilindiği gibi Haziran 2017'de Cenevre'de toplanacak olan 106. Uluslararası Çalışma Konferansına katılacak olan Türkiye çalışan kesimi delegeliği konusunda önemli tartışmalar yaşanmıştı. Memur-Sen'in oldubittiyle çalışan kesimi delegesi olarak saptanması karşısında başta Konfederasyonumuz olmak üzere TÜRK-İŞ, KESK ve KAMU-SEN itirazlarını bildirmiş; bunun üzerine 15 Mayıs 2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve sendikal konfederasyonların katılımı bir toplantı yapılmıştır. MEMUR-SEN'in katılmadığı bu toplantıda DİSK, TÜRK-İŞ, KESK ve KAMU-SEN, MEMUR-SEN'in ILO çalışan delegeliğine karşı çıkmıştır.

Bu toplantıda ortaya çıkan eğilime uygun olarak Bakanlık tarafından 106. Konferansa katılmak üzere TÜRK-İŞ temsilcisi çalışan kesim delegesi olarak bildirilmiştir.

Ancak daha sonra 24.05.2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konfederasyonlara gönderilen yazı anlaşılmaz ve kabul edilemez niteliktedir.  Bakanlık, Uluslararası Çalışma Konferansı delegeliğinin en çok üyeye sahip işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonları arasında dönüşümlü yürütüleceğini bildirmiş ve 2018 yılı için Memur-Sen'in çalışan temsilcisi olarak katılımını ima eden ifadeler kullanılmış, aynı zamanda kamuoyunda da bu yönde bilgiler yer almıştır.

Her şeyden önce bakanlığın tek taraflı olarak böyle bir karar verme yetkisi yoktur. Bilindiği gibi ILO Anayasasının 3/5 maddesi konferansa katılacak hükümet dışı temsilcilerin belirlenmesi için özel bir prosedür öngörmüştür. Buna göre, "üye ülkeler, hükümet dışı delegeleri ve teknik danışmanları o ülkede mevcut olan çalışanların ve işverenlerin en fazla temsil yetkisine sahip endüstriyel [sendikal] örgütlerle anlaşarak belirlemeyi taahhüt ederler.”

ILO Anayasasının bu açık hükmüne rağmen konfederasyonlara danışmadan ve mutabakat sağlamadan, bir sonraki yıl için böyle bir karar alınması mümkün değildir. Bu karar ILO Anayasası açısından hükümsüzdür. Bakanlığın yazısı ILO'nun temel ilkelerinden biri olan üçlü danışma ve sosyal diyalog yaklaşımını zedeleyici niteliktedir.

2018 yılında toplanacak olan 107. Uluslararası Çalışma Konferansına katılacak olan çalışan kesimi delegesinin önümüzdeki yıl, yine konfederasyonlarla müzakere edilerek, ILO Anayasası, Uluslararası Adalet Divanı Kararları ve uluslararası sendikal teamüller esas alınarak saptanması gerektiği yönündeki görüşümüzü yinelemek istiyoruz. Bakanlığın bu yönde ısrar etmesi halinde ILO nezdinde itiraz hakkımızı kullanacağımızı ve konuyu uluslararası sendikal hareketin gündemine taşıyacağımızı bildirmek isteriz. 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum