Bingök İnşaat'tan 15/07/2023 tarihli ilanen tebliğ

Bingök İnşaat'tan 15/07/2023 tarihli ilanen tebliğ

Bingök İnşaat'tan 15/07/2023 tarihli ilanen tebliğ

Bingök İnşaat'tan 15/07/2023 tarihli ilanen tebliğ

Bingök İnşaat'tan 15/07/2023 tarihli ilanen tebliğ
15 Temmuz 2023 - 10:05
Reklam

SAYIN KHALIL MUHAMMAD ALAM
 
İstanbul İli, Bahçelievler ilçesi, Osmaniye Mahallesi, 227 Pafta 24 Parsel' de kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan binanın 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı olduğu kesinleşmiştir. Kat maliklerinin 2/3'nden fazlası ile Bina Ortak Karar Tutanağı (protokolü) düzenlenmiştir. Tutanak ekinde kat malikleri ŞİRKETİ ile...tarih ve yevmiye numaralı "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Satış Vaadi ve Bedel Ödeme Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi" gösterilmiş ve SPK lisanslı Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından hazırlanan tarih ve numaralı Gayrimenkul Değerleme Raporu okunmuştur. Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Satış Vaadi ve Bedel Ödeme Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi'nde belirtilen şartlarda kat maliklerine mevcut konum ve büyüklükte daireleri inşaat bedeli alınarak yapılıp teslim edilecektir.
 
Bakanlığın belirlediği kriterlere göre, SPK lisanslı Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş Tarafından hazırlanan 15/12/2022 tarih ve 2022-ÖZEL- 0008 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda, 99000227784 YKN’Lİ hissedarı olduğu ikinci kat 14 numaralı bağımsız bölüme ait 66/1176 arsa payının rayiç bedelinin toplamı 4.000.000 TL DÖRT MİL YON TÜRKLİRASI) olarak belirlenmiştir
 
6306 Sayılı Kanun'un 6.maddesi ile Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin 3. Fıkrası "Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; 15/A maddesinde belirtilen usule göre, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve en az üçte iki çoğunluk ile alınan karar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ'ye veya idareye devredilir. Riskli yapılarda ise, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır" şeklindedir.
 
İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren, 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15/2 Maddesi gereğince 15 gün içerisinde yüklenici firma Bingök İnşaat Arıtma Cihazları San. Ve Dış TİC. LTD. Şirketi ile Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Satış Vaadi ve Bedel Ödeme karşılığı İnşaat Yapımı Sözleşmesi yapmak isteyen muhatap kat maliklerinin belirtilen süre içerisinde her gün saat 09:00 ile saat 17:00 arasında Bahçelievler Merkez Mah. Talatpaşa Cad. No:11/1A 34180 Bahçelievler/İstanbul adresinde bulunan Bakırköy 4. Noterliğinde hazır bulunması hususunda muhatap kat malikini ihbar ve ihtar ediyoruz.
 
Aksi takdirde bu ihtarın tebliğinden sonra 15 gün içerisinde sözleşme yapılamaması halinde yukarıda da belirtildiği üzere 6306 sayılı kanunun 15/A maddesi gereği yasal işlemlerin başlatılacağı ve gerekirse imza akdi oluşmayan maliklerin bağımsızlarının satış yoluna gidileceğini ihtaren bilgilerinize sunarız.
 
15/07/2023
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum