"Ataköy sahildeki yapılara yargı şoku" haberine o şirketlerden cevap…

“Ataköy sahildeki yapılara yargı şoku” başlığıyla yayınladığımız haber nedeniyle, proje ortağı iki şirket adına Av. Bülent Akbaş’tan gazetemize açıklama geldi. Mahkeme kararlarına da yer verilen açıklamada; “Haber ile kamuoyunun yanıltıldığı” öne sürüldü.

"Ataköy sahildeki yapılara yargı şoku" haberine o şirketlerden cevap…

“Ataköy sahildeki yapılara yargı şoku” başlığıyla yayınladığımız haber nedeniyle, proje ortağı iki şirket adına Av. Bülent Akbaş’tan gazetemize açıklama geldi. Mahkeme kararlarına da yer verilen açıklamada; “Haber ile kamuoyunun yanıltıldığı” öne sürüldü.

"Ataköy sahildeki yapılara yargı şoku" haberine o şirketlerden cevap…
05 Ekim 2017 - 16:39 - Güncelleme: 10 Ekim 2017 - 20:08
Reklam

Ağustos ayının başında, Hürriyet’ten Ömer Erbil’in özel haberinden alıntılayarak, yayınladığımız; Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin açtığı dava sonucu mahkemenin kararını içeren “Ataköy sahildeki yapılara yargı şoku” haberine, haber içeriğinde yer alan projenin ortak şirketleri adına yazılı açıklama geldi. Özyazıcı İnşaat ve Karadeniz Örme şirketleri adına yapılan açıklamada; söz konusu haberlerle kamuoyunun yanıltıldığı ifade edilirken, mahkemenin ise henüz sonuçlanmadığı, sonuçlansa dahi 1991 yılında belirlenen, mevcuttaki kıyı kenar çizgisinin değişmesinin söz konusu olmayacağı vurgulandı.

Söz konusu haber ve haberler sonrası, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı belirtilen projelerden daire alan veya alacak olan kişilerin de rahatsız olduğu belirtilerek, tepki gösterilen açıklamada; “Müvekkil ortaklığın yapmış olduğu projenin görseli kullanılarak verilen haber, kıyı kenar çizgisi tespiti yapılırken yönetmelik ve yasaya uyulmadığı, bu sebeple kıyı kenar çizgisinin hukuka aykırı olarak belirlendiğini ve İstanbul 9. idare Mahkemesi'nin kararı ile bu kıyı kenar çizgisinin iptali ile yeniden belirlenmesine karar verildiği yönünde bir algı oluşturacak şekilde kaleme alınmıştır. Oysa verilen red kararı ile mevcutta yürürlükte olan kıyı kenar çizgisi iptal edilmiş değildir. Söz konusu kıyı kenar çizgisi, 1991 yılında belirlenmiştir” sözleri dikkat çekti. >365/ Haber Merkezi

Projenin ortak şirketleri adına AKBAŞ Hukuk ve Danışmanlık’tan Avukat Bülent Akbaş tarafından verilen, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesi’nin ayrıntılarını da içeren yazılı yanıt metnin tamamı şöyle:
İnternet sitenizin 01.O8.2017 günlü internet haber bülteninde “http://www.gazete365.com/atakoy-sahildeki-yapilara-yargi-soku/17328/” linki ile  "Ataköy sahildeki yapılara yargı şoku…” başlığıyla müvekkil ortaklığın yapmış olduğu projenin görseli kullanılarak verilen haber, kıyı kenar çizgisi tespiti yapılırken yönetmelik ve yasaya uyulmadığı, bu sebeple kıyı kenar çizgisinin hukuka aykırı olarak belirlendiğini ve İstanbul 9. idare Mahkemesi'nin kararı ile bu kıyı kenar çizgisinin iptali ile yeniden belirlenmesine karar verildiği yönünde bir algı oluşturacak şekilde kaleme alınmıştır. Oysa VERİLEN RED KARARI İLE MEVCUTTA YÜRÜRLÜKTE OLAN KIYI KENAR ÇİZGİSİ İPTAL EDİLMİŞ DEĞİLDİR. Söz konusu kıyı kenar çizgisi, 1991 yılında belirlenmiştir.

İst. 9. idare Mahkemesi kararanda özetle; 3621 Sayılı Kıyı Kanunun 9. Maddesi’nde; “Kıyı kenar çizgisi Valiliklerce, kamu görevlilerinden oluşturulacak en az 5 kişilik ( Yasada kimlerden oluşacağı sayılmış) oluşacak bir komisyon tespit edilir” hükmü bulunduğundan kıyı kenar çizgisine yapılan itirazlarda da aynı komisyonun oluşturulup, buna göre karar verilmesi gerekmektedir. Valilik yeniden komisyon oluşturmadan Davacılar tarafından yapılan itirazı reddettiğinden, bu red işlemi mahkemece iptal edilmiştir. 

Söz konusu karara karar da Danıştay'da Temyiz başvurusunda bulunulmuş olup karar kesinleşmemiştir. Karar kesinleşirse Valilik; 3621 Sayılı Yasanın 9. Maddesine göre yeniden komisyon oluşturacak ve buna göre Kıyı kenar çizgisine yapılan itirazı, Mahkeme kararında belirtildiği üzere, en az 5 kişilik bir komisyon kurarak Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesinde belirtilen hususlar da göz önüne alınarak inceleme yapılacak ve Kıyı Kenar Çizgisine yapılan itirazı değerlendirecektir.

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesi’nde;
"Onaylı kıyı kenar çizgileri;
a) Kıyı kenar çizgisinin suya düşmesi,
b) Mükerrer kıyı kenar çizgisinin bulunması,
c) Kıyı kenar çizgilerinin kenarlaşmaması,
ç)Yargı organlarınca kıyı kenar çizgisinin iptali ya da ikinci bir kıyı kenar çizgisinin tespit edilmesi,
d)Daha evvel kıyı özelliği göstermediği halde, malzeme alımı sonucunda oluşan su alanları nedeniyle, bu alanları kıyıda bırakacak şekilde tespit edilen kıyı kenar çizgileri, bu su alanlarının deniz, göl veya akarsu ile doğrudan bağlantılı olmadığının Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca belirlenmesi, halleri dışında değiştirilemez." hükmü uyarınca mahkeme kararı bu haliyle kesinleştiğinde dahi oluşacak heyet sıfırdan bir kıyı kenar çizgisi belirlemeyecek sadece yönetmelikte tahdidi olarak sayılan durumdan olup - olmadığına göre karar verecektir. Yönetmelikte kıyı kenar çizgisini değiştirmek için tahdidi olarak sayılı durumların herhangi biri bulunmadığından 1991 yılında belirlenen, mevcuttaki kıyı kenar çizgisinin değişmesi söz konusu olmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur...

ÖZYACI İNŞAAT Elekt. Mak. Mşv. Ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
KARADENİZ Örme San. Ve Dış Tic. A.Ş.
Vekili Av. Bülent Akbaş


YORUMLAR

  • 0 Yorum