Reklam
  • Reklam
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve getirdiği önemli değişiklikler
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve getirdiği önemli değişiklikler

10 Ekim 2011 - 18:05

13 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve Resmi Gazetenin 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 Sayısında 6102 Kanun numarası ile yayınlanan Türk Ticaret Kanunu, ülkemizde ticari hayata reformcu bir yaklaşım getirmiş olup, kamuoyunda ise Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) olarak bilinmektedir. Kanun, şirketler başta olmak üzere ticaret hayatımızın hemen hemen tamamına önemli yenilikler getirmektedir.

Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile ilgili önemli iki tarih söz konusudur. bunlar;

1. Muhasebe ve Denetim ile ilgili maddeleri (01.01.2013)

2. Geri kalan maddelerde yapılan düzenlemelerin tamamına yakını (01.07.2012)

Başta şirketler ve ticari hayatın içinde olan tüm taraflar olmak üzere, kanunun yürürlüğe girmesine 9 ay gibi kalan bu kısa süre içerisinde, gelecek yeniliklere kendilerini hazırlamaları büyük önem arz etmektedir.

İncelendiğinde, yeni Türk Ticaret Kanununun ülkemizde ticaret hayatının geleceğine damga vuracak önemli değişikliklerin olduğu görülecektir. Kanunun içeriğine baktığımız zaman, şirketlerin kurumsallaşması, sürdürülebilirliği, rekabet gücünün artırılması, kamu güveninin oluşturulması ve şeffaflık açısından çok önemli fırsatlar ve düzenlemeler getirdiğini görürüz.

Kanun bir bakıma, ticari yaşamın kurallarının yeniden ve çağdaş bir yaklaşımla ve bütünü ile yeniden yapılanma mahiyetinde bir gelişim. Böylece ticari yaşama getireceği düzenlemeler ile şeffaflık, denetlene bilirlik ve güvenilirlik açısından ihtiyaç duyulan seviyeyi yakalama açısından bir şans. Kanunda kurumsal yönetimin, halen halka açık şirketler için öngörülen kurallar bütünü olmasına rağmen esasında tüm işletmelere uygulanması gereken, yatırımcıya güven verme, sürdürülebilir gelişme sağlaması düşüncesi esas alınmış.

Kanun, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun finansal tablo hazırlanması, Uluslararası Denetim Standartlarına uygun bağımsız denetim, kurumsal yönetimin gerekliliği olan iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi gibi konularda birçok uluslararası standardı, Türk Standartları olarak benimsetmekte ve bu değişimi zorunlu hale getirmektedir.

Kanunun getirdiği önemli yenilikler göz önüne alındığında gerek halka açık şirketler gerekse diğer şirketler açısından bu değişiklikleri özümsemek ve gerekli hazırlıkları layıkıyla yapabilmek için, başta mali müşavirler ve hukukçular olmak üzere, ilgili tüm tarafların kalan kısa süreyi zaman kaybetmeden çok iyi bir şekilde hazırlanarak değerlendirilmesi ve şimdiden ihtiyaç duyulan bilgi ve birikimi edinmesi gerekir.

TTK getirdiği önemli değişiklikleri kısa ve başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz.

Tek ortaklı Anonim ve Limited şirket kurabilecek,
İnternet sitesi kurma zorunluluğu gelecek,

İnternetten yönetim kurulu toplantısı yapılabilecek,
Borsa şirketleri zorunlu olacak,
Sigorta poliçeleri elektronik ortamda hazırlanabilecek,
Ticari sicil bankası gelecek,
Holdinglere özel hükümler gelecek,
Bağımsız dış denetim zorunlu olacak.

Uzun zamandır, merakla ve sabırsızlıkla beklenen Yeni T.T.K.'nın ticari yaşama neler getirip neler götüreceğini tabii zaman içinde herkes görecektir. Avrupa Birliği yolundaki ülkemiz için katkı sağlayacak olan bu sürecin ülkemize hayırlar getirmesini dilerim.

Son Yazılar