Reklam
  • Reklam
Yeni Türk Ticaret Kanunu Takvimi
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Yeni Türk Ticaret Kanunu Takvimi

04 Kasım 2011 - 09:53

Bilindiği üzere Resmi Gazetenin 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 Sayısında 6102 Kanun numarası ile yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanununu ile ilgili genel bir değerlendirmeyi bundan önceki makalede ele almıştık.

Bu defa, Yeni Türk Ticaret Kanunun uygulamaya başlaması ile ilgili önemli ve milat kabul edilecek tarihleri ele alacağız. Bundan önceki makalemde de vurgulamaya çalıştığım gibi, Türk Ticaret Kanunu gerçekten de hayatımızın hemen hemen tamamını etkileyecek son derece önemli değişiklikler getirmektedir.

Bu değişikliklerin hangileri hangi tarihte başlayacak özellikle bunlara çok dikkat etmek gerekir.

01 OCAK 2012

Yeni TTK gereği,01 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm şirketler artık finansal tablolarını UFRS/TFRS’ye göre hazırlamak zorunda olacaklardır. O nedenle şirket çalışanlarının da UFRS/TFRS konusunda eğitimler almaya başlaması için 2012 yılının başında harekete geçilmesi gerekir. Ayrıca 1 Ocak 2012 tarihine kadar, TMS’nin uygulamasına yönelik hazırlıkların tamamlanması yararlı olacaktır.

01 HAZİRAN 2012

Yeni TTK gereği, Bağımsız denetçi seçimi için en son tarihin 31 Mart 2013 olmasına rağmen, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle stok sayımı yapılması gerekliliği gözönünde bulundurulduğunda bağımsız denetçinin seçilmesi için çalışmalara Haziran 2012 tarihinde başlanması yararlı olacaktır.

01 TEMMUZ 2012

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunun yürürlüğe girmesi. (Madde 1534)

14 AĞUSTOS 2012

Anonim Şirketler Ana Sözleşmelerini, Limited Şirketler Sözleşmelerini bu tarihe kadar Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir. 6103 Sayılı Kanun (Madde 22)

01 EYLÜL 2012

Yeni TTK uyarınca web sitesi ile ilgili gereklilikler 01 Temmuz 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir, buna göre web sitesi ile ilgili çalışmalara ve e-imza gibi diğer elektronik işlemler ile ilgili çalışmalara 2012 yılının Eylül ayından itibaren hazırlık yapılmasında fayda olacaktır.

01 OCAK 2013
Bu tarihten itibaren muhasebe kayıtları ve finansal tabloların tablolarını UFRS/TFRS- ’ye göre yeniden düzenlemeleri gerekecektir. (Madde 1534/3)

01 MART 2013
Şayet bağımsız denetçi seçilmemiş ise, son tarih 01 Mart 2013’tür. Atama yapmayan şirketler mahkeme atama olacaktır. (Geçici Madde 6/3)

01 TEMMUZ 2013

Sermaye Şirketleri için internet sayfalarının hazırlanması ve yayınlanması için son tarih 01 Temmuz 2013’tür. Bu tarihten itibaren 3 ay içerisinde internet sitesi kurma zorunluluğunu yerine getiremeyenler için, çeşitli hapis ve para cezaları uygulanacağı ön görülmektedir (Madde 1534/1)

14 ŞUBAT 2014

Anonim ve Limited Şirketler, Türk Ticaret Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl içerisinde sermayelerini Kanunun 332 ve 580. Maddelerinde belirtilen tutarlara yükseltmek zorundadır, bu tarihte 14 Şubat 2014 tarihidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi en çok iki defa birer yıl olarak uzatabilme yetkisine sahiptir. 6103 Sayılı Kanun (Madde 20)

Son Yazılar