Reklam
  • Reklam
Yeni TTK yürürlükte
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Yeni TTK yürürlükte

27 Ağustos 2012 - 13:03

Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 01 Temmuz itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen yeniliklerden bir tanesi de Tüzel Kişilere Yönetim Kurulu Üyeliğinin (Md. 259/2) getirilmesidir.

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun, Yönetim Kurulu başlıklı 25 inci maddesi birinci fırkasına göre, Yeni Türk Ticaret Kanunun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinde görevde bulunan anonim şirket yönetim kurulları ile limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hali hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam edeceklerdir.

Ancak, tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişilerin, Türk Ticaret kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde (01.10.2012 tarihine kadar) istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin veya bir başka gerçek kişinin seçilmesi gerekir.

Bu çerçevede yeni yapılacak yönetim organı seçimlerinde, tüzel kişilerin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ile yönetim kurulu üyelerinin ortaklar (hissedarlar) dışından atanması durumunda, dışardan atanan üyelerin görevi kabul ettiğine dair imzalı bir belgenin (Yönetim/Ortaklar Kurulu Adaylığı Beyanı) tescil başvurusunda ticaret sicil müdürlüklerine verilmesi gerekecektir.

Türk Ticaret kanununun 623. maddesi hükmü gereği tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil ettiği Limited şirketlerde de aynı üç aylık süre içinde yerine getirilir.

Anonim şirketlerde Türk Ticaret Kanunun 63. maddesinin birinci fıkrası uyarınca seçim yapılan durumlarda, anılan Kanunun 359. maddesindeki şartları taşıyan yönetim kurulu üyelerinin seçilmeleri şarttır.

Son Yazılar