Reklam
  • Reklam
Yeni TTK Hükümleri
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Yeni TTK Hükümleri

16 Aralık 2011 - 11:12

Bilindiği üzere “Yenilenen” Türk Ticaret Kanunu, Resmi Gazetenin 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 Sayısında 6102 sayılı kanun numarası ile yayınlanarak yasalaşmıştır. Yine, yenilenen Türk Ticaret kanununun hükümlerinin yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen, “Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun” Resmi Gazetenin aynı Tarih ve sayısında 6103 sayılı kanun numarası ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu her iki kanunun getirdiği “yeni hükümler” aşağıda başlıklar halinde belirtilmektedir, bu hükümlerin dikkatle incelenmesi ve şimdiden gerekli hazırlıkların yapılması gerekir.

Yeni TTK Hükümleri

1. Anonim şirketlerde “Kurumsal Temsilci” kavramı,

2. Anonim şirketlerde ek tasfiye,

3. Birleşmede hangi şirketlerin birbiri ile eşleşeceği,

4. Cezai sorumlulukların ağırlaştırılması ve kapsamının genişletilmesi,

5. Denetçinin yetki ve sorumlulukları,

6. Denetimin önemi ve bağımsız denetçinin tanımı,

7. Deniz ticaret hukukunda uluslararası hukukun ön plana çıkarılması,

8. Genel Kurulun toplantı ve karar nisabının açıkça belirtilmesi,

9. Hakim ve bağlı şirket kavramı,

10. İnternet ortamında genel kurula katılabilme ve oy kullanabilme hakkı,

11. KOBİ kavramına yer verilmesi,

12. Limited şirketlerde de anonim şirketler gibi denetçi, işlem denetçisi, özel denetçinin görevlendirilmesi,

13. Limited şirketlerde müdürler kuruluna başkan seçilmesi,

14. Ortakların şirketten borç alma yasağı,

15. Özel denetim isteme hakkı,

16. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerin uygulanması ile ilgili olarak düzenleme yapma yetkisi,

17. Sigorta hukukuna getirilen yeni hükümler.

18. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin kabul etmesi,

19. Şirketlerde tam ve kısmi bölünme,

20. Tek kişilik,Anonim ve Limited şirketlerin kurulabilmesi,

21. Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi.

Son Yazılar