Reklam
  • Reklam
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar

05 Mayıs 2012 - 15:32

Resmi Gazetenin 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 numaralı sayısında yayınlanan, “69 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ” ile Ödeme Kaydedici Cihazların kullanımına 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yeni bir boyut getirilmiştir.

Bu çalışmayla Gelir İdaresi, tüketim safhasındaki vergi kaybını en aza indirmek ve mükellefleri gereksiz bir kırtasiye yükünden kurtarmayı hedeflemektedir.

Tebliğin getirdiği en önemli başlıklara baktığımızda;

· Nihai tüketiciler kredi kartı ile yapacakları alışverişlerde, bundan sonra iki nüsha yerine tek nüsha alacaklardır.

· (Yani; Hem pos cihazından çıkan belge, hem yazar kasa fişi yerine geçecektir)

· KDV açısından vergi mükellefi olan vatandaşlar için, kırtasiye masrafı azalmış olacak ve harcanan zamandan tasarruf edilecektir.

· Bu uygulamayla birlikte vergi açısından bakıldığında; ciddi bir vergi kaybı önlenmiş olacaktır.

· Ödeme kaydedici cihazlar (Yazar kasa) POS cihazları ile birlikte çalışacaklardır.

· Perakende alış verişlerde ödeme, kredi kartı ile ödeneceği zaman, ödenecek tutar, ÖKC (ödeme kaydedici cihaz) ile bağlantılı çalışan ve kartın okutulduğu POS cihazına otomatik olarak gönderilecek, EFT-POS cihazı bankadan ödeme onayı aldıktan sonra da provizyon bilgisini yazar kasaya gönderecek ve yazar kasadan, kredili ödeme fişini otomatik olarak çıkacaktır.

· Bu uygulama, nakit satışlarda da geçerli olacak ve yapılan satışta “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazdan”alınacak olan yeni fiş belgesi sayesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı anında bilgi sahibi olacaktır.

Bu tebliğle getirilen diğer gelişmelere bakacak olursak,

· Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların içeriğine Gelir İdaresi Başkanlığı istediği an ulaşabilecektir.

· Cihazların mali hafızasındaki bilgiler silinemeyecek ve değiştirilemeyecektir.

· Gelir İdaresi Başkanlığı bu cihazlar üzerinden istediği mali raporları alabilecektir.

· YNÖKC mali hafızasında, mali sembol, firma kodu, cihaz sicil numarası, cihazın kullanıldığı tarih itibariyle gerçekleştirilen her bir satış fişinin üzerinde yer alan toplam ve katma değer vergisi tutarlarının birikimli toplamları olacaktır.

· Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazlar ile ilgili bir teknik kılavuz yayınlayacak ve yayınlayacağı kılavuzda, yeni nesil ÖKC Teknik Kılavuzu’nda sayılan özelliklere uygun ek özellikler belirleyebilecektir.

· Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler 01.01.2013 tarihinden itibaren bu cihazlar yerine “yeni nesil ödeme kaydedici cihaz” kullanmak zorunda olacaktır.

Ülkemizde, hem tüketicilere hem ticaret sektörüne kolaylık getiren bu yeni uygulamanın hayırlı olmasını dilerim.

Son Yazılar