Reklam
  • Reklam
Vergide hazır beyan sistemi başladı
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Vergide hazır beyan sistemi başladı

10 Mart 2016 - 18:29

Birkaç yıl önce başlayan kira gelirlerinin internet üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde beyan edilmesine imkân tanıyan “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi” kolaylaştırılarak ve kapsamı genişletilerek “Hazır Beyan Sistemi” adı altında Mart ayı başından itibaren uygulamaya geçmiştir.
Bu sistemle, vergi mükellefleri sadece kira gelirleri için değil, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarını internet üzerinden kendileri için hazırlanmış beyannameyi onaylayarak beyanname verme işlemlerini yerine getirebileceklerdir.  
Ancak, yukarıda belirtilen gelirlerin dışında; ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde eden vergi mükelleflerinin bu sistem üzerinden beyanname vermelerine imkân yoktur, bu durumdaki vergi mükelleflerinin bir uzmandan/meslek mensubundan (serbest muhasebeci mali müşavir) yardım almaları gerekir.   
Yeni uygulamaya başlanan “Hazır Beyan Sistemi’ne” Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.
Vergi mükellefleri, Hazır Beyan Sistemine kimlik bilgilerini girip güvenlik sorularını cevaplayarak ya da herhangi bir vergi dairesinden ücretsiz alacakları İnternet Vergi Dairesi Şifresi ile giriş yapabilmektedirler.
Sisteme giriş yapıldığında önceden hazırlanmış Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ekrana yansımaktadır. Beyanname üzerinde gerekli kontroller, düzeltmeler ve varsa gider, indirim vb. eklemeler yapıldıktan sonra onaylanmakta ve elektronik ortamda beyannameler vergi dairesine gönderilebilmektedir.
Yıllık gelir vergisi beyannameleri 01 Mart  - 25 Mart tarihleri arasında verilebilmektedir 
Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyannamelerini veren vergi mükellefleri, aynı zamanda beyannameye ilişkin tahakkukları elektronik ortamda alabilmekte ve vergi ödemelerini; anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak, anlaşmalı bankalardan veya tüm vergi dairelerinden ödeyebilmektedirler. 

 

Son Yazılar