Vergi Barışı'nda son günler…
Reklam
Reklam
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Vergi Barışı'nda son günler…

19 Temmuz 2018 - 20:15

Resmi Gazete’nin 18.05.2018 Tarih ve 30425 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”  ile vergi mükelleflerine önemli kolaylıklar getirilmiştir.

Bu kanun ile kesinleşmiş tüm kamu alacakları yeniden yapılanmakta olup, Vergi borçları başta olmak üzere kamuya ait borçların (motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, öğrenim ve katkı kredisi borçları dâhil) yapılandırılarak ödenmesinde kaçırılmaması gereken çok önemli fırsatlar sunulmaktadır. 

Kanunun getirdiği konu başlıklarına baktığımızda,
- 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi borçlarının gecikme faizi ve zamlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,

-Peşin ödemelerde; 
* Yİ-ÜFE tutarından %90 indirim,
* Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %25 indirim,

- Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi ve ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; 
* Yİ-ÜFE tutarından %50 indirim,
* Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim,

- Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
- Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
- İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
- Eczanelerde cezasız ve faizsiz stok kayıtlarının düzeltilmesi,
- Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi incelemesinden muafiyet,
- İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,
- Beyan edilmemiş gelirler ve kazançların pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanı,
- Yapılandırılacak borçlar için, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) ve e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunulduğu gibi direkt ilgili vergi dairesine’ de yapılabilmektedir. Ödemeler nakit, havale ve kredi kartları ile sağlanabilmektedir. 
- Öte yandan, 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçların kalan taksitlerin tamamının, ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarlarının %90 indirimli olarak ödenebilmesi imkânı getirilmiştir.

Tüm bu imkânlardan faydalanabilmek için, başvurusu süresi gittikçe azalmaktadır. 
- Vergi borçlarının Kanun kapsamında yapılandırılması için son başvuru 31 Temmuz 2018
- Matrah ve vergi artırımında bulunmak, işletme ve eczane kayıtlarının düzeltilmesi için son başvuru 31 Ağustos 2018’dir.

Vergi barışından faydalanacak mükelleflerin özellikle süre sonuna dikkat etmesi gerekmektedir.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum