Reklam
  • Reklam
Toptan Akaryakıt Satış Şekli Nihayet Belirlendi
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Toptan Akaryakıt Satış Şekli Nihayet Belirlendi

28 Eylül 2008 - 02:42

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Sn. M. Akif ULUSOY' un imzası ile “28.08.2008 tarih ve ÖKC- 10/2008 -1” Sayılı “Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri 10” başlıklı “Tankerlerden Yapılan Akaryakıt Satışlarında Düzenlenecek Belgeler” konulu sirküler yayınlanarak daha önce sıkıntı yaşanan Toptan Akaryakıt Satışına açıklık getirilmiştir. Söz konusu sirkülerin 2. Maddesindeki açıklama aynen şöyledir. (Bakınız: http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028) 2- Tankerlerden Toplu Olarak Yapılan Akaryakıt Satışlarında Düzenlenecek Belgeler Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 58 Seri No.lu Genel Tebliğ ile taşıtlara perakende olarak akaryakıt satışı yapan akaryakıt istasyonu işletmecilerine pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma ve bu pompalar kullanılarak yapılan akaryakıt satışlarını taşıtın plaka numarasını ihtiva eden ve cihaz yazıcısından otomatik olarak çıkan ödeme kaydedici cihaz fişleri ile belgelendirme zorunluluğu getirilmiş, 68 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü bölümünde de akaryakıt istasyonlarındaki pompalardan tankerlere dolum yapılarak müşterilerin istedikleri mahalde teslim edilen akaryakıt satışlarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Görüleceği üzere bahse konu zorunluluk, akaryakıt istasyonlarındaki pompalardan, taşıtlara perakende olarak veya tankerlere dolum yapılmak suretiyle gerçekleştirilen akaryakıt satışlarını kapsamakta, akaryakıt istasyonları dışında pompalar kullanılmaksızın tankerlerle yapılan toplu akaryakıt satışları ile ilgili bulunmamaktadır. Bu nedenle, akaryakıt istasyonları dışında rafineri, tank, depo vb. yerlerden tankerlerle alınan ve doğrudan müşterilerin depolarına boşaltılmak veya gösterdikleri yere teslim edilmek suretiyle gerçekleştirilen toplu akaryakıt satışlarının belgelendirilmesinde ödeme kaydedici cihaz fişlerinin değil Vergi Usul Kanununun belge düzenine ilişkin hükümlerinde yazılı belgelerin kullanılması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili önce Hürses Gazetesinin 30.08.2006 tarihli sayısında, henüz 68 nolu tebliğ yayınlanmadan taslak aşamasında iken “Akaryakıt Pompalarına Ödeme Kaydedici Cihaz Bağlanmasına İlişkin Değerlendirme” başlıklı bir makale yazarak bu tebliğin yürürlüğe girmeden önce aksaklıkların tekrar gözden geçirilmesini önerdim. Söz konusu 68. No'lu Tebliğ yayınlandıktan sonra da aynı gazetenin 13.09.2006 tarihli sayısında “Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ö.K.C. Tebliğinde Görünmeyen Hususlar” başlıklı ikinci bir makale yazarak tebliğin eksikliklerini ve pratikte yaşanacak sorunlara dikkat çekmiştim. Daha sonra EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından yapılan bir düzenleme ile 01.01.2008 tarihinden itibaren İstasyonsuz Akaryakıt Bayilerinin benzin ve motorin türlerini satamayacaklarının (sadece akaryakıt istasyonların satabileceğinin) belirlenmesi üzerine, söz konusu 68 no'lu tebliğ tekrar gündeme geldi. Bunun üzerine Hürses Gazetesinin 07.01.2008 tarihli sayısında “Toptan Akaryakıt Satış Şeklini Bilen Var mı?” başlıklı üçüncü bir makale daha yazarak sektörün yaşadığı sorunlara “Bir bilen varsa lütfen ortaya çıksın” şeklinde bir soru yönelttim. Bu makalem üzerine Gelir İdaresi Başkanlığından bir yetkili beni telefonla arayarak, makalemde haklı olduğumu ve bu konunun düzeltileceğine inandığını ifade etmişti. Nihayet son yayınlanan ve yukarıda ilgili maddesi belirtilen “ÖKC- 10/2008 -1” sayılı sirküler ile toptan akaryakıt satışına açıklık ve kolaylık getirilerek başta yapılan yanlışlık makalelerimde önerdiğim şekilde düzeltilmiş oldu. Akaryakıt sektörüne hayırlı olsun.

Son Yazılar