Reklam
  • Reklam
Sivil toplum kuruluşlarının işlevleri
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Sivil toplum kuruluşlarının işlevleri

07 Haziran 2013 - 11:34

Ülkemizin özellikle AvrupaBirliğine adaylığından sonra çoğalan Sivil ToplumKuruluşları literatürde “kâramacı olmayan kuruluşlar” olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu kuruluşlar, sağlıktan siyasete, eğitim ve kültürden çevreye kadar birçok alanda faaliyet göstermektedir.
Günümüzde vakıf, dernek, birlik ve topluluk gibi farklı özelliklerde kurulan sivil toplum kuruluşları, toplumsal hayatiçinde; hemşehri dernekleri, siyasipartiler, meslekbirlikleri, eğitim ve araştırma kurumları, koruma dernekleri ve sanat toplulukları gibi kuruluşlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu kuruluşların, topluma sosyal fayda sağlamayı esas alan hizmetler sunmak veya ürünler üretmek için kurulduğu kabul edilmektedir.
STK yönetimleri, dürüst, şeffaf, güvenilir, sorumluluk sahibi ve hesapverebilir olmalıdır. STK’ları tıpkı özel işletmeler gibi, verimlilik, etkililik, kaynakları güçlendirme, yenilik yapma, çalışma kalitesini geliştirme gibi stratejik amaçlara sahiptir, ancak; faaliyetleri, misyonları, kaynakları, çalışanları ve izledikleri stratejiler açısından özelişletmelerden ayrılmaktadırlar.
İşletmelerin büyük çoğunluğunun temelamacı kâr etmek iken, sivil toplum kuruluşları ise kar amacı gütmeden, misyonları doğrultusunda hizmetüretmektir. Bilindiği üzere karamacı güden kuruluşlar, işletmeler düzenli olarak finansal durumlarını, karlılıklarını ve başarılarını kontrol eder, hedeflerini tutturmaya çalışırlar.
SivilToplum Kuruluşları da tıpkı kar amacı güden özel işletmeler gibi, kuruluş amaçlarına ne ölçüde ulaştıklarını ölçmeli ve yönetim sistemlerini performans sonuçlarına göre düzenlemelidirler.
STK’ların performans ölçüm ve yönetim sistemi, finansal olmayan alanlardaki performansları, kuruluş stratejilerine odaklanmaları ve bunun için hedeflerine ne ölçüde ulaştıklarını ölçmeleri gerekmektedir.
Öte yandan, STK yönetimlerinin, maddi veya ayni kaynak sağlamak ve üye veya gönüllüler bulmak gibi iki önemli ana işlevi daha vardır. Maddi kaynakların yanı sıra, gönüllülerden oluşan güçlü bir insan kaynağına da sahip olmalı, insan kaynakları yönetiminde, gönüllüleri bulma, kuruma uyumlarını sağlama, görevlendirme, eğitme, motive etme, faaliyetleri raporlama, ödüllendirme gibi süreçleri yönetebilmeli ve bunu ölçebilmelidir.
STK yönetimi, yukarıda sayılan işlevlerinin yanı sıra, kuruluşun misyonunu, faaliyetlerini ve hedeflerini, paydaşları ile paylaşmakla yükümlüdür. STK’nın paydaşları olarak tanımlanan ilgililer, mütevelliheyeti, gönüllüler, satıcılar, müşteriler (hizmetalanlar), devlet ve kamu kurumları, mevcut bağışçılar, muhtemel bağışçılar, basın, diğer ulusal ve uluslararası STK’lar ve bütün kamuoyudur.
STK’larda bilgi, tecrübe, şeffaflık ve iyi niyet esas olup, hedefler arasında çatışma yaşanmaması için yönetiminin uyum içinde olması gerekir.
Birbirine zarar vermek yerine birbirini destekleyen ve tamamlayan bir düzen kurulmalı ve önceden belirlenen sorumluluklar yerine getirilirken, birbirinn alanlarına müdahale edilmemelidir.
Sivil Toplum Kuruluşları bu faaliyetleri yürütürken, kimliklerini yitirmemeye ve var oluş nedeninden sapmamaya dikkat etmelidirler.

Son Yazılar