Reklam
  • Reklam
Seçimlerdeki her bir oy kurtarılan denizyıldızı gibidir
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Seçimlerdeki her bir oy kurtarılan denizyıldızı gibidir

13 Şubat 2009 - 14:09

Seçim, nitelik itibariyle bir "irade açıklaması" diğer bir ifade ile “halkın kendi temsilcilerini belirleme” yöntemidir. Bu ifade, ne zaman tam olarak gerçekleşmiş sayılır? Bu konu bizi, seçim sisteminin ne olması gerektiği sorusuna götürür. Demokratik seçimlerde temsilcilerin belirlenmesi için uygulanacak olan sistem, rejimin niteliğine ve mantığına uygun olmalıdır. Bu olgu seçim sistemlerinin ülke koşullarına, ülkelerdeki siyasal deneyim ve birikimlerine bağlıdır. İlk bakışta ayrıntı gibi görünen seçim sistemi, gerçekte ülkenin ve demokratik rejimin kaderi üzerinde etkili olabilmekte ve bu yüzden seçim yasaları, anayasalar kadar önemli sayılmaktadır. Doğru seçim sistemi sorunu, "temsilde adalet" ilkesi ile "siyasette istikrar" ilkesi arasında mantıklı denge kurma sorunudur. Ülkemizde çok partili siyasal yaşama geçildiği günden bugüne kadar birçok değişik seçim sistemi uygulanmış olmasına rağmen hala bu ilkeler arasındaki denge oturmuş değildir. Bu duruma göre seçim sistemi, yerine ve zamanına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ülkemizin sosyo-ekonomik ve siyasal koşulları değiştiği ölçüde seçim sisteminin de değişebileceği olasıdır. Maalesef her seçimde parti çıkarları için değiştirilen seçim sistemleri siyaset alanındaki belirsizliği çoğaltmakta ve sıkıntılara neden olmaktadır. Çok partili demokrasilerde yerel seçimlerin amacı, belirli bir süre için o yerleşim yerini hangi partinin kazanacağından çok, hangi adayın kazanacağıdır. Kazanan Yerel Yönetici (Belediye Başkanı ve onun partisinden olan Belediye Meclis Üyesi) yerel hizmet verecek, muhalefette kalan Belediye Meclisi Üyeleri ise yerel hizmete destek vereceği gibi, denetim görevi de yapacaktır. Bu arada seçilen Yerel Yöneticinin iktidar tarafında olması sabit veya sürekli değildir. Kazanan Yerel Yöneticinin partisi bir sonraki Genel Seçimlerde kaybeder ve muhalefet iktidara gelirse, seçilmiş iktidar taraftarı Yerel Yönetici, seçilmiş muhalefet taraftarı olarak değişebilecektir. Bu değişiklik, barış ve hoşgörü içinde ve seçim mekanizması yoluyla yapıldığı düşünülse de, gönüllerde bunun hakkaniyetle olması arzu edilir. Çok partili demokrasinin özü ve önemi işte burada yatmaktadır. Bu nedenle seçim sistemi, demokratik rejimin sağlıklı işleyişi bakımından yaşamsal bir önem taşır. Ülkemizde yaklaşan yerel seçimlerde halkımızın bu özelliği dikkate alması ve aday olan yerel yöneticilerin iktidar taraftarı olmasından daha önemlisi, seçilecek kişinin yetkinliğine, dürüstlüğüne, donanımlarına ve tecrübelerine dikkat edilmesi daha doğru olacaktır. Bu arada, “Deniz Yıldızı Hikâyesini” bir hatırlayalım. Denize vurmuş milyonlarca Deniz Yıldızlarını tane tane alıp deniz geri atan kişiyi gören başka bir kişi “orada milyonlarca denizyıldızı var, bunları bitirmene ömrün yetmez, yetse de o zamana kadar denizyıldızları ölür” der. Bunun üzerine o kişi dönerek, “haklı olabilirsin ama denize geri attıklarım kurtulacak, bu da yeter” der. Özetlersek “ülkemizdeki bilinçli seçmen kesiminin yapacağı bir şey vardır”. Mutlaka oylarını kullanmaları ve bunu esirgememelidirler. Unutulmamalıdır ki kullanılan her bir oy, kurtarılan denizyıldızı gibi, demokrasiye kendi adına katkı sağlayacaktır.

Son Yazılar