Reklam
  • Reklam
Kurumsal sosyal sorumluluk
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Kurumsal sosyal sorumluluk

25 Ekim 2010 - 12:49

Kamuoyunda bilinen şekli ve literatürde kendine yer bulan adı ile "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" (KSS*) aynı zamanda "Şirket Vatandaşlığı" anlamına da gelmektedir. * Kavramın tanımı, alanları, düzeyleri, önemi, sağladığı üstünlükler ve ilkelerine birlikte bir goz atalim; * Kürselleşen ekonomide ticaretin ve rekabetin zor yapılır hale gelmesi ile itibarlı yönetim, yüksek marka değeri ve müşteri memnuniyeti yaratmak için şirketlerin uyguladığı bir vizyon politikasıdır. * Şirketler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarınca, Toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için, kendi çalışanları ve onların aileleri bütün toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye katkıda bulunma sorumluluğudur. * Kurum ve kuruluşların paydaşlarına ve topluma karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır * Daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için şirketlerin gönüllü olarak katkıda bulunmasıdır. * Asla bir sponsorluk değildir, bir kalite kriteridir. * Uzmanlar tarafından yönetilen/yönetilebilen bir olgudur. * Hem içerden hem dışardan destek ve katkı görme özelliğine sahiptir. * Diğer bir önemli kriteri ise sürdürülebilir olmasıdır. * Bir markanın bilinilirliğini, itibarını ve tercih edilmesine önemli etki eder. * Yardımseverliğin ötesinde bir kavram olup, toplumsal anlamda fayda üreten ve kalıcı fayda/katma değer sağlayan bir etkendir. * Özetle hem bulunduğu kuruma, hem topluma kazandırma sanatıdır. Saymakla bitmeyen KSS, kamuoyunca da kabul ve destek gormektedir, ozetle toplumda fayda sağlayan herhangi bir çalışmanın değeri ölçülemez. Tüm bunların yanı sıra, bir şirketin kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirmesi demek; tüm paydaşlarına (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, ortaklar, bulunduğu çevre, yatırımcılar v.b.) ve çevreye karşı tamamen sorumlu olması ve tüm kararlarında bu unsurları göz önünde bulundurması anlamına gelir. Yani, Kurumsal Sosyal Sorumluluğa karşı bazı Kurumlarin büyk sorumluluk taşıdığı unutulmamaldırı. Ör. KSS çerçevesinde katkıda bulunmak isteyen bir kamu veya özel sektör girisimcisine, hizmet verilmek istenen alanda, (Okul, Ağaçlandırma, Gıda Yardımı, Sağlık Yardımı, Çevresel Katkılar, Kamu Kurumlarına Araç Bağışları v.b. gibi) aracılık veya izin veren tüm kurumlara (Başta Yerel Yönetimler olmak üzere, Trafik Şube Müdürlükleri, Çevre ve Orman Müdürlükleri, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlükleri) büyük görevler düşmektedir. Bu kurumlar KSS hizmeti vermek isteyen tarafa kolaylıklar sağlamalı ve bürokratik engeller çıkarmamalıdır. Bu konuda yasal bir düzenleme olmadığı için, pratikte sorunlar yaşanabilmekte ve KSS hizmeti veren kurumları/şirketleri olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu gibi olumsuszlukları ortadan kaldırmak için yasal düzenlemeler oluşana kadar, izin veya destek veren birimler gereken duyarliligi göstermelidir. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının tüm süreçleri ölçülebilir, raporlanabilir ve değerlendirilebilir olmalidir. Bu anlamda kalıcılığı sağlayacak olan ölçülebilirlik, toplumsal fayda ile ilgili bilimsel alanlar belirlenmeli, elde edilen veriler akademik çevreler veya kamu kuruluşları tarafından değerlendirilebilir olmalidir. Butun bunlar icin, KSS uygulamalari yasal bir zemine oturtulmali ve bu surec meslekli bir kurum tarafindan denetlenebilir ve raorlanabilir olmalidir. (Or: TURMOB Turkiye Serbest MUhasebeci Mali MKusavirler ve Yeminli Malli Musavirler Odalari Birligi ve TIDE Turkiye Ic Denetim Enstitusu) Butun bu olgulara destek vermek ve ilgili yasal duzenlemerli saglamak, "Toplumsal Bir Sorumluluktur".

Son Yazılar