Reklam
  • Reklam
Kira ödemelerinde yeni uygulama
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Kira ödemelerinde yeni uygulama

04 Kasım 2008 - 02:05

İş yeri ve mesken kiraları ile ilgili yeni uygulama 01 Kasım 2008 tarihinden itibaren başlıyor. Resmi Gazetenin 29 Temmuz 2008 Tarih ve 26951 Sayısında yayınlanan 268 No'lu Gelir Vergisi Tebliğine göre, 01 Kasım tarihinden itibaren meskenlere ait 500.- (Beşyüz) YTL ve üzeri, işyerlerine ait ise tutarı ne olursa olsun, kira bedelleri bankalar veya posta kanalı ile ödenecek. Bu konuya ilişkin ödemeler karşılığında Dekont ya da hesap bildirim cetveli tevsik edici belge olarak kabul edilecek. Yeni mevzuata göre yukarıda belirtilen hususlara uymayan birinci sınıf tüccar veya serbest meslek erbabına 1.490.- YTL, ikinci sınıf tüccar, defter tutan çiftçi ile basit usulde kazancı olan kişiler 680.- YTL, bunların dışında kalan kişiler hakkında ise 320.- YTL' dan az olmamak üzere ve her bir işlem için tutarın %5'i kadar ceza uygulanacaktır. Birden fazla kişinin hissedar olduğu konutlarda nasıl bir yol izleneceği, gurbetçilerin nasıl hareket edeceği ve kira kontratını üçüncü bir şahsın yaptığı gayrimenkuller için kim adına hesap açılacağı konularında tereddüt edilen ve/veya anlaşılamayan konulara bakalım. İşyerini aylık 400 YTL'ye kiralayan mülk sahibi de uygulama kapsamında bulunacak mı? Evet. İşyeri aylık kira bedellerinde tutara bakılmaksızın kiraları banka ve Posta İdaresince düzenlenecek belgelerle tevsik edilecek. Konut kiralarında ise zorunluluk 500 YTL ve üzerindeki tutarlar için geçerli olacak. İki konuttan birisinin aylık kirası 500YTL, diğerinin aylık kirası 400.-YTL ise; Düzenlemede her bir konutun aylık kira tahsilatının belgelendirilmesinde 500 YTL ve üzerindeki kiralar baz alınacak, bu nedenle, aylık kirası 500 YTL olan konut için banka ya da PTT ile ödeme şartı aranacak. Diğer konut için bu zorunluluk aranmayacak. Dolayısıyla 5 ayrı konutun her birini aylık 400 YTL'den kiraya veren bir kişinin toplam kira geliri 2.000 YTL bile olsa, Tebliğ hükümleri bu kişiyi kapsamayacak. Öte yandan yıllık kira geliri toplamı beyan değerinin (2008 yılı için 2.400.- YTL, İş yerleri için 19.800.- YTL) altında (Çok hissedarlı veya yılsonuna doğru kiraya verilenler için) bile kalsa, bu tutarlar banka veya PTT aracılığı ile yapılması gerekir.

Son Yazılar