İşletme sahipleri için iç denetimin sunduğu fırsatlar…
Reklam
Reklam
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

İşletme sahipleri için iç denetimin sunduğu fırsatlar…

22 Mayıs 2018 - 13:31

Kısa adı İSMMMO olan, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından 08 Mayıs 2018 Salı günü, İSMMMO’nun Şişli, Kurtuluş Caddesindeki Hizmet ve Kültür Binasında, alanında uzman olanların ve akademisyenlerin katıldığı “İşletme Sahipleri İçin İç Denetimin Sunduğu Fırsatlar” konulu seminer düzenlendi. 

Seminere konuşmacı olarak Oda Başkan Yardımcısı Sn. Erol Demirel, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Sn. İbrahim Murat Çağlar, İSMMMO İç Denetim Komitesi Başkanı Sn. Cumhur Karatepe; Oturum konuşmacıları olarak, Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER) Başkanı Sn. Nalan Erkarakuş ve Opet Petrolcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Temsilcisi olarak ben Seyfullah Atçı, Moderatör olarak İSMMMO İç Denetim Komite Üyesi Sn. Mustafa Sönmez, seminer gündemi hakkında görüş ve düşüncelerimizi paylaştık.

Oturum konuşmalarından sonra, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Kurucu ve Onursal Başkanı Sn. Ali Kamil Uzun “İşletme Sahiplerinin İhtiyaç ve Beklentilerinin Mali Müşavirlerce Karşılanmasındaki Kritik Başarı Faktörleri” başlığı altında bize çok değerli tecrübelerini aktardı.

Kapanış konuşmasını ise, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Nuran Cömert yaparak, hem oturum konuşmacılarının, hem de Sn. Ali Kamil Uzun’un yaptığı konuşmayı çok güzel bir şekilde özetleyerek, seminerin gündemi doğrultusunda kendi bakış açısını da ekleyerek programı kapadı.
Seminerin gündem başlığı ve seminer konuşmacılarının ana fikirlerine bakacak olursak, iç denetimin kamuoyu nezdinde bilinenden çok daha önemli olduğu ve özellikle işverenler için, olmazsa olmaz bir fırsat olduğu ve iç denetimin kısaca bir yönetim danışmanlığı sağladığı net olarak görüldü.

Seminerde yapılan konuşmalardan verilen mesajlarda iç denetimin işletme sahiplerine verdiği fırsatların özetine baktığımızda; 

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.
Bu tanıma göre İç Denetimin, İşletme sahiplerinin ihtiyaç duydukları ve kendi tespit ettikleri konuları inceleyerek işletme sahibine güvenilir ve adil değerlendirmeler sağlayan ve güvenilir danışmanlık sağladığını,

İç Denetçilerin, dışsal ve içsel faktörleri gözlemleyerek analiz ettiklerini ve değişimin istenen amaca ulaşıp ulaşmadığı hakkında işletme sahiplerine görüş bildirdiklerini, yatırımlardaki en önemli yardımcılar olduklarını, 

Günümüzde iç denetim anlayışının bu yapısı ile verimlilik ve katma değer yaratma açısından üst yönetim için, çok değerli bir kılavuz olduğunu, 

İç Denetimin, iş süreçlerine, pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilere, işletmenin sürdürülebilirliğine ve büyüme isteğine öncülük yaptığını, 

İşletmenin kalıcılığına, itibarına ve kurumsallaşmasına yardımcı olan en önemli oyuncular olduklarını,  
İşletmeye değer katan ve güvence sağlayan danışmanlar olarak özetleyebiliriz. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum