Reklam
  • Reklam
Emlak vergisi değer takdiri
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Emlak vergisi değer takdiri

25 Kasım 2009 - 09:04

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre, arsalara ve arazilere ait asgari ölçüde birim değerlerinin tespiti dört yılda bir yapılmaktadır. Aynı kanun 72. Maddesine göre, arsa ve arazilere ait asgari ölçüde birim değerlerinin tespiti aşağıda belirtilen takdir komisyonlarınca gerçekleştirilir. Arsalara ait takdir komisyonu: 1) Belediye başkanı veya tevkil edeceği bir memur (başkan), 2) İlgili belediyeden yetkili bir memur, 3) Tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği bir memur, 4) Ticaret odasınca seçilmiş bir üye, 5) İlgili mahalle veya köy muhtarından oluşur. Arazilere ait takdir komisyonu: 1) Vali (başkan), 2) Defterdar, 3) Tarım ve Köy işleri Bakanlığı il müdürü, 4) İl merkezlerindeki ticaret odasından seçilmiş bir üye, 5) İl merkezlerindeki ziraat odasından seçilmiş bir üyeden, oluşur. Büyükşehir belediyesi bulunan illerde arsa ve araziye ait takdir komisyonu: 1) Vali veya vekâlet vereceği memurun başkanlığında, 2) Defterdar veya vekâlet vereceği memur, 3) Vali tarafından görevlendirilecek tapu sicil müdürü, 4) Ticaret odasınca görevlendirilecek bir üye, 5) Serbest muhasebeci mali müşavirler odasınca görevlendirilecek bir üye, 6) Esnaf ve sanatkârlar odaları birliğince görevlendirilecek bir üyeden oluşur. Arsa takdirleri; arsalar ve arsa sayılan parsellenmemiş araziler için emlak vergi değeri ilgili belediyelerce, takdir komisyonları tarafından her mahalle ve arsa sayılan parsellenmemiş araziyi sınırları içerisinde bulunduran her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre hesaplanacaktır. Arazi takdirleri; araziler için emlak vergi değeri ilgili belediyelerce, takdir komisyonları tarafından her il veya ilçe için arazinin cinsi itibarıyla takdir olunan metrekare birim değerlerine göre hesaplanacaktır. Buna göre Takdir Komisyonlarında belirlenen asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerleri, ilgili belediye ve muhtarlıklarda 2010 yılı ayı Ocak ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar askıya çıkarılarak ilan edilecek olup, 2010 yılından itibaren gayrimenkul alım ve satımları ile Emlak Vergisi oranları yeni değerler üzerinden uygulanacaktır.

Son Yazılar