Reklam
  • Reklam
Elektronik ortamda bilgi saklama zorunluluğu yılbaşında...
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

Elektronik ortamda bilgi saklama zorunluluğu yılbaşında başlıyor

10 Aralık 2014 - 16:21

Vergi mukellefleri bilgi ve iletişim teknolojileri çerçevesinde basit muhasebe programlarından kurumsal kaynak planlama sistemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede bulunan yazılımları, ticari faaliyetleri için kullanmalarının yanında vergi ile ilgili olay ve işlemlerin takip edilmesi amacı ile de kullanmaktadırlar.
Öte yandan mali idare vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yurutulebilmesi amacı ile yayınlamış olduğu 431 sayılı VUK tebliğinde, belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesi konusu zorunlu hale getirilmiş ve daha sonra yayınlanan 436 sayılı VUK tebliği ile bu zorunluluğun 01.01.2015 tarihi itibari ile başlayacağı belirtilmiştir. Yılbaşına kadar bir erteleme olmadığı takdirde elektronik ortamda kayıt saklama zorunluluğu yururluğe girecektir.
Saklama Kapsamına Giren Mukellefler
Elektronik ortamda kayıt saklama, muhafaza etme ve gerektiğinde ibraz etmek, zorunda olan mukellefler.
1. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre; bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama, madeni yağ, ihrakiye teslimi, iletim, serbest kullanıcı, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

2. 4760 sayılı Özel Tuketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste
kapsamında ÖTV mukellefler ile (III) sayılı liste kapsamında (Tutun ve alkol uretim ve faaliyetinde bulunan gerçek ve tuzel kişiler)

3. 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunun Kapsamında CNG, depolama, toptan
satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip
olanlar,

4. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında
dağıtıcı, depolama, taşıma ve oto gaz bayilik lisanslarından herhangi birisine
sahip olanlar,
5. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun kapsamındaki kurum,
kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin yuzde 50 veya daha fazlası
kamuya ait olan kurum ve kuruluşlar yukarıda ifade edilen kapsamın dışında yer
almaktadır.

Kayıt Saklama Gereksinimleri
Tebliğe göre aşağıdaki konulara ilişkin asgari kayıt saklama gereksinimleri yer almaktadır:
1. Alış ve Satış kayıtları,
2. Dönem başı ve dönem sonu mal mevcutları,
3. İhracat ve İthalat kayıtları,
4. Üretim kayıtları,
5. Diğer kayıtlar.

Bilgi Sisteminin Özellikleri
Tebliğ uyarınca, ilgili kayıtların aşağıda belirtilen dosya formatlarından herhangi birisi ile kaydedilebilmesi ve muhafaza edilmesi gerekmektedir.
1. .xls (Microsoft Excel dosyası)
2. .xlsx (Microsoft Excel dosyası)
3. .txt (Duz metin dosyası)
4. .csv (Virgul ile ayrılmış değer dosyası)
5. .xml (Genişletilebilir işaretleme dili dosyası)
Son olarak, işlemler ayrıca yasal defterlere kaydedilecek ve işlem tamamlanmış olacaktır.

Son Yazılar