Reklam
  • Reklam
BİR MİLLETVEKİLİNDEN NELER BEKLENİR
SEYFULLAH ATÇI

SEYFULLAH ATÇI

Toplum

BİR MİLLETVEKİLİNDEN NELER BEKLENİR

09 Nisan 2011 - 11:13

Her Milletvekili TBMM üyesi olduğu için doğal olarak sorumluluk ve görevleri de Meclise düşen görevle aynıdır. Acaba Milletvekilleri Mecliste ne görevler yaparlar, bizim bildiğimiz anlamda mı? Yoksa Anayasada tarif edilen anlamda mı? Bir göz atalım. TBMM'nin ve mensubu olan her Milletvekilinin görev ve yetkileri şöyle tanımlanmıştır; Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek, Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek, Bütçe görüşmelerini yapmak ve kabul etmek, Para basılmasına karar vermek, Savaş ilânına karar vermek, Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını sağlamak, TBMM üye tamsayısının (5/3) çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek, Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir. Buraya kadar olan kısım, yasa'da tanımlanan şeklidir, bundan sonrası halkın gönlünde olan şekildir. Bunlar saymakla ve sıramakla bitecek gibi değil. Özet olarak bakacak olursak, mesela bir Milletvekili seçildiği bölgeyi veya kendisini seçenleri değil, bütün Milleti temsil eder. Milletvekillerinin; kamu vicdanı olan, daima etik davranan, dürüst, şeffaf, çalışkan, üretken, ülkenin sorunlarını bilen ve her zaman bu sorunlara karşı en az bir projesi olan, toplumun huzur ve refahı için çalışan, söylemleri, yaşam biçimleri ve davranışları birbirini tutan, örnek kişiler olmaları beklenir. Bu başlıklardaki tanımlar yeterlimidir? elbette hayır. Bir Milletvekili görev süresi içinde, toplum çıkarlarına ters düşen bir davranışta bulunmaması gerektiği gibi, kişisel çıkar peşinde de koşmamalıdır. Bugün Milletvekilleri ile ilgili halk arasında nerde ise, (görevini layıkıyla yapanları tenzih ederim) sanki dosya takipçisiymiş gibi algılamalar bile olduğu hissedilmektedir. Oysa Milletvekilleri tam düşünülenin tersine, Millet adına hareket eden ve kendisine vekalet veren Millet adına vekaleten hareket eden geçici süre ile görevlendirilmiş kişilerdir. Teşbihte hata olmaz, ben 2002 yılı seçimlerinde Milletvekili adayı olduğum zaman yaptığım ilk iş olarak, seçildiğimde “ülkenin lokal ve ulusal olarak hangi sorununu çözmek için nereden başlamalı ve ne gibi katkı sunan projeler üretmeliyim” diye düşünerek yola çıkmış ve dosyalar dolusu projeler hazırlamıştım. Geçmişten geleceğe kadar, Milletvekillerinden beklentiler bu doğrultudadır. Yani ellerine vekalet almış vekiller, vekalet verenler adına, “bir şeyler üreterek en iyiyi, en doğruyu, en etik şekilde yapma çabası ve zorunluluğu” içinde olmalılar. Seçimlerin yaklaştığı bu günlerde, özellikle Milletvekili adaylarının biran olsun içinde bulundukları seçim atmosferini bir kenara bırakarak, kendilerine yetki verildiğinde, yetki verenlerin beklentilerini ve Anayasal sorumluluklarını düşünerek, projeler üretmeli ve hizmete odaklanmalıdırlar.

Son Yazılar